Z okazji 100. rocznicy Powrotu Brodnicy do Macierzy Komenda Hufca ZHP Brodnica wraz z Urzędem Miejskim w Brodnicy organizuje Grę Miejską “Z KART HISTORII BRODNICY”. Celem inicjatywy jest popularyzacja historii miasta oraz upowszechnienie dorobku kultury Brodnicy.

11 i 12 stycznia 2020 r. w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w godz. 10.00 - 17.00 odbędzie się VI Krajowa Wystawa Psów Rasowych. W tych dniach kilkuset wystawców z całej Polski eksponować będzie swoje czworonożne piękności.

 

Od 13 stycznia 2020 roku rusza nabór wniosków o udzielenie dotacji na realizację inwestycji polegającej na modernizacji systemu ogrzewania. Jest to kontynuacja programu realizowanego w naszym mieście w latach 2018 – 2019. Z dotacji może skorzystać każdy mieszkaniec Brodnicy chcący pozbyć się tak zwanego „śmieciucha”, a tym samym przyczynić się do poprawy jakości powietrza w naszym mieście.

 

Pozostając w świątecznym nastroju Brodnicki Dom Kultury zaprasza na koncert chóru Canto Grazioso.

Cykl wydarzeń uczci 100. rocznicę powrotu Brodnicy do Macierzy. Uchwałę w tej sprawie przyjęła Rada Miejska w Brodnicy.

W okresie od stycznia do maja 2020 r. na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy odbędą się bezpłatne zajęcia sportowe pn. „Zdrowy i sprawny senior”. Organizatorem spotkań jest Burmistrz Brodnicy Jarosław Radacz. Zajęcia realizowane będą w odpowiedzi na potrzeby oraz liczne prośby brodnickich Seniorów biorących udział w „Programie zapobiegania upadkom wśród seniorów” w roku 2019.

 

 

Już wkrótce Urząd Miejski w Brodnicy startuje z nowym projektem! Będzie to cykl filmów o tematyce związanej z ochroną otaczającego nas środowiska. Tym razem przewodnikami po świecie ekologii będą dzieci - RECYKLERSI, ale tematy poruszane w filmach dotyczą nas wszystkich.

 

Coraz częściej brodnicka Straż Miejska otrzymuje zgłoszenia o pojawiających się w mieście dzikich zwierzętach, w tym lisach i dzikach. Te zwierzęta  szybko  dostosowują się  do panujących warunków i jeśli mają łatwy dostęp do pożywienia to chętnie z niego korzystają np. żerując na śmietnikach.

Burmistrz Brodnicy ogłosił otwarty konkurs na wsparcie zadania publicznego w sferze ochrony zwierząt, w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w roku 2020. Zadanie obejmuje prowadzenie na terenie Gminy Miasta Brodnicy schroniska dla bezdomnych zwierząt, a w szczególności:

 

Światowy Dzień Rzucania Palenia, obchodzony co roku w trzeci czwartek listopada jest elementem akcji , której celem jest walka z paleniem tytoniu. W akcję włączył się Urząd Miejski w Brodnicy.