Stało się już tradycją organizowanie na terenie Województwa Kujawsko – Pomorskiego przez Straże Miejskie oraz Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu Kujawsko-Pomorskiej Olimpiady
Wiedzy o Bezpieczeństwie „Bezpieczny i przyjazny region” dla uczniów szkół średnich z całego województwa.

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, służby miejskie prowadzą z tym związane przedsięwzięcia.

Uprzejmie informujemy, że kładka przez Drwęcę na ul. Lidzbarskiej nadal będzie zamknięta dla pieszych i rowerzystów.

Nowe obostrzenia w strefie żółtej i czerwonej będą obowiązywały od 17 października.

KOMUNIKAT Burmistrza Brodnicy z dnia 15 października 2020 r.

W dobie pandemii koronawirusa SARS-Cov-2 poza zasadami bezpieczeństwa, higieny oraz zasadą zachowania dystansu społecznego, należy zwrócić uwagę na jeszcze jedną bardzo istotną rzecz – na naszą ODPORNOŚĆ.

Od 10 października cały kraj zostanie objęty strefą żółtą, z wyłączeniem powiatów należących do strefy czerwonej.

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego ma zwrócić uwagę na problematykę zaburzeń psychicznych oraz promować zdrowie psychiczne, zwiększać świadomość społeczną odnośnie znaczenia zdrowia psychicznego oraz zachęcić do podejmowania działań na jego rzecz.

Komunikat Burmistrza.

W ramach akcji „Bohaterom bitwy pod Brodnicą. Cud nad Drwęcą”, Fundacja Brama Epok przygotowuje 100 sztuk monet, upamiętniających Bitwę pod Brodnicą.