Od 1 stycznia zleceniobiorca może złożyć wniosek o zwolnienie z naliczania składek.

Z głębokim żalem przyjęliśmy informację o śmierci Romualda Dąbrowskiego, emerytowanego nauczyciela i dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Brodnicy, radnego Rady Miejskiej w Brodnicy, pedagoga i społecznika, długoletniego działacza Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) zwołuję XX sesję Rady Miejskiej w Brodnicy, która odbędzie się w dniu 19 stycznia 2021r. o godz. 12.00 w sali 202 Urzędu Miejskiego w Brodnicy.

KOMUNIKAT BURMISTRZA BRODNICY Z DNIA 14.01.2021 r. W SPRAWIE SZCZEPIEŃ PRZECIWKO WIRUSOWI SARS-CoV-2

Rząd zdecydował, że dotychczasowe zasady bezpieczeństwa dotyczące zamknięcia lub ograniczenia np. niektórych branż gospodarki będą obowiązywały także po 17 stycznia.

Urząd Miejski w Brodnicy po raz kolejny uczestniczy w projekcie „Wspieraj lokalnie” - program do rozliczeń PIT.

W związku z panującymi obecnie niskimi temperaturami, zwracajmy szczególną uwagę na osoby bezdomne, wymagające opieki i pod wpływem alkoholu, które mogą być narażone na zamarznięcia.

Biuro Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Brodnicy przypomina, że 31 stycznia 2021 r. (niedziela) upływa ustawowy termin do złożenia przez przedsiębiorców pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2020 r. oraz do wniesienia opłaty za dalsze korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w bieżącym roku.

Zarząd Województwa ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku.

W związku z opadami śniegu oraz niskimi temperaturami Szef Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zwraca się z prośbą do przedsiębiorców, zarządców budynków oraz indywidualnych mieszkańców miasta o dokonanie przeglądów przewodów kominowych (by ustrzec się przed śmiercionośnym tlenkiem węgla), zabezpieczenia pomieszczeń przed utratą ciepła, zwrócenie uwagi na drożność dróg i wyjść ewakuacyjnych.