abler2016

Począwszy od września 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Brodnicy działać będzie punkt informacyjny dla osób zainteresowanych przyłączeniem do sieci gazowej.

Burmistrz Brodnicy Jarosław Radacz zaprasza na otwarcie stadionu połączone z Ogólnopolskim Mityngiem Lekkoatletycznym z udziałem mistrzów Polski lekkiej atletyki.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) zwołuję XXXIX sesję Rady Miejskiej w Brodnicy, która odbędzie się w dniu 13 września 2018r. o godz. 13.00 w sali 202 Urzędu Miejskiego w Brodnicy, z następującym porządkiem obrad:

30 sierpnia 2018 r. Stowarzyszenie LGD Miasta Brodnicy ogłosiło pierwsze nabory wniosków o powierzenie grantów na realizację przedsięwzięć w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.

28 sierpnia br. do Burmistrza Brodnicy Jarosława Radacza wpłynęło pismo z Polskiego Związku Lekkiej Atletyki stwierdzające zgodność parametrów z wymaganiami IAAF i PZLA.

Trwa remont ulic w ramach zadania „Przebudowa ulic miejskich na terenie miasta Brodnicy”.

Od 1 października 2017 roku obowiązuje niższy wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn.

Na siódmej edycji festiwalu popularnego przede wszystkim wśród brodnickiej młodzieży, wystąpią Kuban, Otsochodzi i Junior Stress.

Brodnickie Towarzystwo Żeglarskie "Pojezierze" i Urząd Miejski w Brodnicy zapraszają na XXIII Regaty o Puchar Burmistrza Brodnicy. 28 i 29 lipca zawodnicy z Torunia, Bydgoszczy, Grudziądza, Chełmży, Świecia, Wąbrzeźna oraz Brodnicy ścigać się  będą na wodach Niskiego Brodna w łodziach klas: Optymist, ISA 407, Laser 4,7 i Cadet.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 i poz. 1000) zwołuję XXXVIII sesję Rady Miejskiej w Brodnicy, która odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2018r. o godz. 13.00 w Sali Wielkiej Pałacu Anny Wazówny, z następującym porządkiem obrad: