Brodnickie Stowarzyszenie „Nadzieja” zaprasza na I Brodnicki Piknik Integracyjny, który odbędzie się w sobotę 11.05.2019 r. w godz. 14:00 – 18:00 w parku przy Zamku w Brodnicy.

Rodziny z regionu kolejny raz będą mogły otrzymać nawet 800 złotych miesięcznie w postaci voucherów na pokrycie kosztów opieki na małymi dziećmi w żłobku lub wynagrodzenie niani. Projekt „Aktywna Mama, aktywny Tata” mający na celu zwiększenie aktywności zawodowej osób z terenu województwa kujawsko-pomorskiego pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 i ich wspieranie w powrocie na rynek pracy poprzez refundację kosztów opieki nad dziećmi do lat 3 przez okres do 12 miesięcy. Nabór wniosków trwa od 6 do 13 maja. Pomoc trafi do tysiąca rodzin.

Zapraszamy na koncert charytatywny „Nutka Pomocy” na rzecz Zespołu Hospicjum Domowego „Światło” filia w Brodnicy, który odbędzie się 5 maja 2019 r. o godz. 16:00 w Brodnickim Domu Kultury.

Zachęcamy do wywieszania flagi Polski z okazji świąt majowych.

Rodziny z regionu kolejny raz będą mogły otrzymać nawet 800 złotych miesięcznie w postaci voucherów na pokrycie kosztów opieki na małymi dziećmi w żłobku lub wynagrodzenie niani. Projekt „Aktywna Mama, aktywny Tata” mający na celu zwiększenie aktywności zawodowej osób z terenu województwa kujawsko-pomorskiego pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 i ich wspieranie w powrocie na rynek pracy poprzez refundację kosztów opieki nad dziećmi do lat 3 przez okres do 12 miesięcy. Nabór wniosków trwa od 6 do 13 maja. Pomoc trafi do tysiąca rodzin.

- Nasza oferta pomocy dla młodych rodzin to odpowiedź na oczekiwania i potrzeby rodziców. Przygotowaliśmy ją z myślą o ułatwieniu rodzicom powrotu na rynek pracy po przerwie w aktywności zawodowej – tłumaczy marszałek Piotr Całbecki.

Z refundacji kosztów opieki nad dzieckiem mogą skorzystać:
- osoby pracujące sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 (w tym przebywające na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim/wychowawczym),
- osoby bezrobotne pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3.

W ramach projektu „Aktywna Mama, aktywny Tata” uczestnicy mają możliwość skorzystania ze wsparcia w postaci refundacji kosztów opieki nad dzieckiem w formie:
- żłobka (w wysokości maksymalnie do 800 zł miesięcznie na okres do 12 miesięcy);
- klubu dziecięcego (w wysokości maksymalnie do 600 zł miesięcznie na okres do 12 miesięcy);
- opiekuna dziennego (pokrycie kosztów wynagrodzenia w wysokości maksymalnie do 600 zł miesięcznie na okres do 12 miesięcy);
- niani (pokrycie kosztów wynagrodzenia w wysokości maksymalnie do 800 zł miesięcznie na okres do 12 miesięcy).

Ponadto dla osób bezrobotnych przewidziano wsparcie aktywizacyjne i szkoleniowe wspomagające powrót na rynek pracy w formie:
- indywidualnego doradztwa zawodowego;
- poradnictwa zawodowego;
- poradnictwa psychologicznego;
- pośrednictwa pracy;
- szkoleń zawodowych;
- wsparcia specjalisty ds. aktywizacji.

Wszelkich informacji udziela Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu pod numerami telefonu: 501 604 167 lub 56 657 14 70 wew. 21, 11.

Info: Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

11 maja 2019 r. zapraszamy na spływ kajakowy, który odbędzie się w ramach Festynu Małych Ojczyzn.

Z okazji 15-tej rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej Muzeum w Brodnicy zaprasza na plenerową prezentację dokumentu z Powstania Listopadowego „Konstytucja dla Europy 1831” Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego.

Wielkimi krokami zbliżają się święta majowe. Już tradycyjnie w naszym mieście odbędzie się kilka wydarzeń począwszy od uczczenia 15. rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej, poprzez obchody 74. Rocznicy Zakończenia II Wojny Światowej, a na Festynie Małych Ojczyzn skończywszy. Oprócz oficjalnych uroczystości zapraszamy do udziału w imprezach towarzyszących.

26 kwietnia DKF "BRODNICA" zaprasza na spotkanie z filmem krótkometrażowym.

Od 7 maja br. trwać będą spotkania mieszkańców Brodnicy.