abler2016

Komisarz Wyborczy w Toruniu, postanowieniem z dnia 9 listopada 2018r. zwołał pierwszą sesję nowo wybranej Rady Miejskiej w Brodnicy. I sesja Rady Miejskiej w Brodnicy odbędzie się 20 listopada 2018 roku o godzinie 13.00.

Główne uroczystości z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, które odbyły się 11 listopada 2018 roku w Brodnickim Domu Kultury, były okazją do uhonorowania i wyróżnienia osób zasłużonych dla Brodnicy.

W porozumieniu i na podstawie opinii Prezesa Sądu Rejonowego w Brodnicy, Urząd Miejski w Brodnicy aktualizuje wykaz podmiotów, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności i praca społecznie użyteczna. Określenie „podmiot” oznacza placówki oświatowo-wychowawcze, placówki służby zdrowia, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, stowarzyszenia, instytucje, organizacje, niosące pomoc charytatywną, zakłady pracy, itp.

W piątek Burmistrz Brodnicy Jarosław Radacz podpisał porozumienie z Wójtem Gminy Brodnica Edwardem Łukaszewskim podpisał porozumienie w sprawie dofinansowania inwestycji drogowych oraz bieżącego utrzymania niektórych dróg miejskich.

Do 16 listopada 2018 r. można skorzystać z darmowych szczepień przeciwko pneumokokom.

Zapraszamy mieszkańców miasta Brodnicy na bezpłatne badania diagnostyczne w zakresie wykrywania Wirusowego Zapalenia Wątroby B i C.

Do Urzędu Miejskiego w Brodnicy w dniu 15 października 2018 r. wpłynęła oferta złożona przez Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt z siedzibą w Brodnicy przy ul. Ustronie 20 B na realizację zadania publicznego pod nazwą „Polepszenie komfortu i bezpieczeństwa zwierząt z terenu Gminy Miasta Brodnicy przebywających w schronisku dla bezdomnych zwierząt.”

25 października 2018 r. w godzinach od 12.00 do 14.30 w Starostwie Powiatowym w Brodnicy (ul. Kamionka 18, sala nr 102) dyżurować będą specjaliści Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Grudziądzu. Bezpłatne konsultacje dotyczące możliwości wsparcia w ramach Funduszy Europejskich prowadzone są w formie Mobilnych Punktów Informacyjnych.

W czwartek w Pałacu Anny Wazówny odbyła się konferencja Godna Starość zorganizowana przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Od Nowa” w Brodnicy. Podczas spotkania uczestnicy  uzyskali informacje na temat właściwego ubezpieczenia mienia, prawa spadkowego, własnego bezpieczeństwa oraz skorzystania z karty seniora. Brodniccy seniorzy oklaskami zareagowali również na informację o utworzeniu Dziennego Domu Seniora. Będzie się on znajdować przy ul. Św. Jakuba w Brodnicy.

Podczas uroczystości z okazji 50 - lecia istnienia Szkoły Podstawowej nr 4, Burmistrz Brodnicy zapowiedział budowę hali sportowej przy szkole.