Informujemy o działalności systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji na terenie powiatu brodnickiego w 2022 roku.

Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) udziela pomocy pieniężnej osobom, które uciekły z Ukrainy i przybyły do Polski w dniu 24 lutego 2022 r. lub później.

Gmina Miasta Brodnicy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu po raz kolejny stworzy możliwość skorzystania z dotacji na przedsięwzięcia w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest.

Sejm uchwalił w środę ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Tegoroczne Dni Brodnicy odbywać się będą od 25 czerwca do 3 lipca.

Szacuje się, że z objętej wojną Ukrainy do Polski uciekło już ponad 400 tysięcy dzieci i młodzieży.

ink do video: https://youtu.be/4zlmcGa6QZw

Zakład Ubezpieczeń Społecznych na swojej stronie internetowej publikuje informacje również w języku ukraińskim.

19 marca zapraszamy do Brodnickiego Domu Kultury na 5 nowości kinowych w ramach „BNP idę do kina w Brodnicy”.

Od 19 marca zapraszamy do zwiedzania wystawy fotografii minimalistycznej Bożeny Słomińskiej „Świataczułość”.