Gmina Miasta Brodnicy otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Brodnicy” w ramach w projektu „Dostępny samorząd – granty”.

Środki finansowe pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. Całkowita wartość zadania wynosi 68.900,00 zł. Wartość dofinansowania to 62 250,00 zł.

W ramach projektu zaplanowano m. in.:
17. Utworzenie i wyposażenie Punktu Obsługi Interesanta w holu budynku do którego dostęp będą miały wszystkie osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym osoby z niepełnosprawnościami. Do utworzenia POI niezbędny jest montaż stolarki aluminiowej wraz z automatyką.
18. Zakup przenośnej pętli indukcyjnej dla Urzędu Stanu Cywilnego
19. Zlecenie wykonania i montaż tablicy tyflograficznej dla budynku Urzędu Miejskiego w Brodnicy. Jest to dotykowy plan sytuacyjny odzwierciedlający przestrzeń danej kondygnacji oraz najistotniejsze jej elementy, z legendą opisaną w Brajlu. Tablica ułatwia samodzielną orientację oraz poruszanie się osobom z niepełnosprawnością wzrokową
20. Zakup oprogramowania Microsoft Office posiadający narzędzia do poprawnego tworzenia dokumentów dostępnych cyfrowo
21. Dostosowanie łazienek do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Celem projektu jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wsparcie JST w spełnieniu wymogów dostępności określonych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240).