Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Brodnicy zaprasza na VIII Brodnickie Warsztaty Literackie oraz spotkanie autorskie z Wiolettą Sawicką.

12 października 2018 r. o godz. 14.30 w Pałacu Anny Wazówny burmistrz Brodnicy złoży życzenia oraz wręczy awanse zawodowe 15. nauczycielom brodnickich placówek oświatowych. Awans na nauczyciela mianowanego otrzyma 5. nauczycieli natomiast dyplomowanego 18.

11 października 2018 r. o godz. 11.00 w Pałacu Anny Wazówny odbędzie się konferencja „Godna starość” cz. III. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Od Nowa” w Brodnicy.

10 października br. o godzinie 13.00 w Pałacu Anny Wazówny w Brodnicy odbędzie się uroczystość z okazji 50-lecia Pożycia Małżeńskiego. We wspólnej uroczystości wezmą udział zgłoszone pary z terenu miasta i gminy Brodnica, którym zostały przyznane odznaczenia w 2018r.

WPISANIE SIĘ DO REJESTRU WYBORCÓW NIE JEST SKOMPLIKOWANE Każdy wyborca stale zamieszkały na terenie miasta Brodnicy ma prawo złożyć wniosek o wpisanie go do rejestru wyborców Gminy Miasta Brodnicy.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) zwołuję XL sesję Rady Miejskiej w Brodnicy, która odbędzie się w dniu 16 października 2018r. o godz. 13.00 w Sali Wielkiej Pałacu Anny Wazówny, z następującym porządkiem obrad:

W związku z pismem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 28 września 2018 r. dot. oszacowania strat w uprawach objętych Klimatycznych Bilansem Wodnym i wystąpieniem warunków suszy dotyczących upraw rzepaku i rzepiku ozimego na terenie województwa kujawsko – pomorskiego, uprzejmie proszę o jak najszybsze zgłoszenie przez rolników faktów wystąpienia tego zjawiska na terenie Gminy Miasta Brodnicy.

Ruszył rządowy program „Czyste Powietrze” realizowany na naszym terenie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Nowy sprzęt do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia trafił do Ochotniczej Straży Pożarnej „Drwęca” w Brodnicy.