abler2016

13 czerwca br. odbywać się będą w Brodnicy uroczystości religijne związane z patronem miasta św. Antonim. Zapraszamy mieszkańców miasta do uczestnictwa w święcie.

W dniach od 16 do 17 czerwca 2018 r.  w godzinach: 10:00 – 20:00 czeka nas Zlotu Food Trucków w Brodnicy, Impreza odbędzie się na Przedzamczu (ul. Zamkowa 1).

Urząd Miejski w Brodnicy włączył się w II edycje akcji „Manifest Gmin Przyjaznych Pszczołom”. Celem manifestu jest zwrócenie uwagi na problem ginięcia pszczół oraz aktywizacja gmin z całego kraju do podjęcia działań na rzecz ochrony owadów zapylających.

12 czerwca 2018 r. o godz. 14.30 w Sali Wielkiej Pałacu Anny Wazówny w Brodnicy odbędzie się sesja Młodzieżowej Rady Konsultacyjnej Miasta Brodnicy oraz konferencja „Miasto dla Młodych”.

8 czerwca 2018 r. w godz. od 9.00 do 12.15 w Brodnicy w Hoteliku Centrum, ul. Kamionka 24 (sala konferencyjna) odbędzie się spotkanie informacyjne, na których omówione zostaną dostępne w 2018 roku formy wsparcia dla przedsiębiorstw z funduszy europejskich.

W ramach obchodów roku Anny Wazówny zapraszamy na kolejne wydarzenie kulturalne. Tym razem w Brodnickim Domu Kultury zobaczyć będzie można tańce z epoki królewny. Ten wyjątkowy pokaz tańca odbędzie się 09.06.2018 o godzinie 18.00. 

10 czerwca 2018 roku ulicami Brodnicy przejdzie „Marsz dla życia i rodziny”. Marsz rozpocznie o godzinie 12.15 mszą św. w kościele farnym. Po mszy św. o godzinie 13.15 marsz wyruszy z ulicy Farnej/Kopernika do kościoła pw. Jezusa Miłosiernego w Brodnicy.

Podczas kwietniowej Sesji Rady Miejskiej radni podjęli uchwałę wprowadzającą lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Celem Programu jest wspieranie edukacji dzieci i młodzieży, rozwijanie aktywności i aspiracji edukacyjnych dzieci i młodzieży, rozbudzanie zainteresowania dzieci i młodzieży różnymi dziedzinami nauki, ukierunkowanie rozwoju dzieci i młodzieży na kształtowanie kompetencji kluczowych, w tym na umiejętność uczenia się.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 i poz. 1000) zwołuję XXXVI sesję Rady Miejskiej w Brodnicy, która odbędzie się w dniu 14 czerwca 2018r. o godz. 12.00 w Sali Bankietowej Pałacu Anny Wazówny, z następującym porządkiem obrad:

26 maja 2018 roku na przedzamczu w Brodnicy, mieszkańcy oraz goście przebywający na terenie powiatu brodnickiego, mieli okazję uczestniczyć w II Festynie Małych Ojczyzn.