Na 10 stycznia 2019 r. przeniesiony został dyżur przedstawiciela Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w punkcie informacyjnym dla osób zainteresowanych przyłączeniem do sieci gazowej.

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje o możliwości wystąpienia na obszarze powiatu brodnickiego zamarzania mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu i deszczu ze śniegiem.

Burmistrz Brodnicy ogłasza konkurs na opracowanie koncepcji dla zadania pn. „Przebudowa oraz rozbudowa o salę konferencyjno-kinową Brodnickiego Domu Kultury, położonego w Brodnicy przy ulicy Przykop 43”.

Rozstrzygnięto konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Miasta Brodnicy z zakresu pomocy społecznej, pn. „Zapewnienie całodobowego schronienia osobom bezdomnym z Brodnicy w 2019 r.” Na ogłoszony konkurs wpłynęła jedna oferta. Zadanie do realizacji otrzymało Brodnickie Centrum Caritas im. Biskupa Jana Chrapka w Brodnicy. Na wsparcie realizacji zadania zaplanowano przeznaczenie z budżetu miasta Brodnicy na rok 2019 środki finansowe w wysokości 125 000,00 zł.

Burmistrz Brodnicy ogłosił konkurs ofert na wsparcie realizacji prowadzenia pozalekcyjnych zajęć świetlicowych z programem opiekuńczo-wychowawczym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z uwzględnieniem działań profilaktycznych w Brodnicy w 2019 r.

13 grudnia w BDK o godz. 18.00 odbędzie się coroczne Wigilijne Spotkanie Opłatkowe połączone z życzeniami noworocznymi pod przewodnictwem J. E. Ks. Bpa Wiesława Śmigla z przedstawicielami wszystkich środowisk powiatu i miasta, z udziałem kapłanów dekanatu brodnickiego oraz z członkami Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Parafialnej Rady Gospodarczej.

Zgodnie z zapowiedziami Burmistrza Brodnicy w tym roku uruchomione zostanie w naszym mieście sztuczne lodowisko.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) zwołuję III sesję Rady Miejskiej w Brodnicy, która odbędzie się w dniu 19 grudnia 2018r. o godz. 13.00 wsali 202 Urzędu Miejskiegow Brodnicyz następującym porządkiem obrad:

Na 13 grudnia 2018 r. przeniesiony został dyżur przedstawiciela Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w punkcie informacyjnym dla osób zainteresowanych przyłączeniem do sieci gazowej.

Burmistrz Brodnicy Jarosław Radacz zaprasza na Świąteczne Spotkanie Mieszkańców Brodnicy, które odbędzie się 18 grudnia 2018 r. o godz. 16.00 na Dużym Rynku.