Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega.

Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy zadań powiatowych i gminnych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru wniosków na 2022 rok.

W związku z realizacją projektu „Profilaktyka WZW B i C w województwie kujawsko-pomorskim” w dalszym ciągu zachęcamy mieszkańców Brodnicy do skorzystania z BEZPŁATNYCH badań i szczepień.

17 lutego 2022 r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Drogowo – Budowlanym sp. z o.o. w Brodnicy na realizacje zadania pn.: "Przebudowa nawierzchni ulicy Krętej".

Filmowa przygoda w Twoim mieście z BNP Paribas Idę do kina

Miejskie Centrum ostrzega.

W ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” Gmina Miasta Brodnicy otrzyma dofinansowanie w wysokości 840 000,00 zł.

Brodnicki Dom Kultury zaprasza 14 lutego br. na Walentynki 2022 z Kinoteką Brodnica.

31 października 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, która nałożyła na organizacje pozarządowe (z wyjątkiem stowarzyszeń zwykłych) obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Dodatek osłonowy o podwyższonej wartości w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej przysługuje wnioskodawcy, który uzyskał już wpis swojego źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.