„Pełnienie służby publicznej na rzecz zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej miasta Brodnicy” to misja Urzędu Miejskiego w Brodnicy i dlatego podstawową funkcją Urzędu jest świadczenie jak najlepszej jakości usług w ramach zadań samorządowych.

Stowarzyszenie „Młodzi dla Brodnicy” oraz Młodzieżowa Rady Konsultacyjnej Miasta Brodnicy zapraszają 3 grudnia 2018 r. o godz. 14.00 do Pałacu Anny Wazówny na konferencję „Brodnica dla młodych obywateli”.

26 listopada 2018 r. w sali 202 Urzędu Miejskiego w Brodnicy odbyła się IV sesja Młodzieżowej Rady Konsultacyjnej Miasta Brodnicy czwartej kadencji. Podczas sesji nowopowołani radni złożyli ślubowanie. W kolejnych punktach sesji młodzi radni dokonali spośród siebie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady.

W Urzędzie Miejskim w Brodnicy ul. Kamionka 23, pokój 109 od września 2018 r. został zorganizowany punkt informacyjny dotyczący mediacji.

5 grudnia 2018 r. o godz. 10.00 w Sali Wielkiej Pałacu Anny Wazówny w Brodnicy odbędzie się konferencja naukowo-szkoleniowa pn. „Szczepienia ochronne w aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju i w Europie” organizowana przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Brodnicy.

Podczas pierwsze sesji Rady Miejskiej w Brodnicy, która odbyła się 20 listopada 2018 roku nowo wybrani radni oraz burmistrz Brodnicy złożyli uroczyste ślubowanie.

Burmistrz Brodnicy ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Miasta Brodnicy z zakresu pomocy społecznej, pn. „Zapewnienie całodobowego schronienia osobom bezdomnym z Brodnicy w 2019 r.”

“KREW DLA NIEPODLEGŁEJ” to akcja kierowana nie tylko do harcerzy, lecz do wszystkich mieszkańców miasta i powiatu jak i odwiedzających nasze miasto. ZHP Hufiec Brodnica proponuje świętowanie 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w wyjątkowy sposób. Razem możemy pomóc wielu potrzebującym.

Komisarz Wyborczy w Toruniu, postanowieniem z dnia 9 listopada 2018r. zwołał pierwszą sesję nowo wybranej Rady Miejskiej w Brodnicy. I sesja Rady Miejskiej w Brodnicy odbędzie się 20 listopada 2018 roku o godzinie 13.00.

Główne uroczystości z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, które odbyły się 11 listopada 2018 roku w Brodnickim Domu Kultury, były okazją do uhonorowania i wyróżnienia osób zasłużonych dla Brodnicy.