15 grudnia 2022 r. podpisana została umowa na realizacji inwestycji „Budowa ulicy Generała Stanisława Pruszyńskiego w Brodnicy”.

Łączny koszt zadania po przeprowadzonej procedurze przetargowej oraz przeprowadzonych zapytaniach ofertowych to kwota 1 157 269,00 zł z tego 556 784,00 zł to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Budowa ulicy Gen. S. Pruszyńskiego będzie przedłużeniem istniejącego odcinka ulicy. Obejmie wykonanie utwardzonej nawierzchni bitumicznej jezdni oraz budowę lewostronnego chodnika na odcinku o długości ok. 239m. W ramach zadania wykonane zostaną również wpusty uliczne wraz z przykanalikami oraz regulacją urządzeń podziemnych. Inwestycja obejmie także budowę linii kablowej oświetleniowej wraz z montażem 11 słupów oświetleniowych z oprawami LED.
Wykonawcą robót drogowych jest brodnicka firma PDB Sp. z o. o. Wykonaniem oświetlenia zajmie się firma ELEKTRO Sławomir Otrembski z siedzibą w Cielętach. Obie firmy na zrealizowanie zadania mają 200 dni od momentu podpisania umowy.