tO CO WAŻNE W REGIONIE

INFORMACJE


Dyżury Aptek w powiecie brodnickim

UCHWAŁA 505/198/2024

ZARZĄDU POWIATU W BRODNICY z dnia 24 kwietnia 2024 r.

w sprawie wyznaczenia apteki ogólnodostępnej do pełnienia dyżurów w porze nocnej i dyżurów w dni wolne od pracy


Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 94 ust. 3 i 9 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2022 r. poz. 2301, z 2023 r. poz. 605, 650, 1859 i 1938) Zarząd Powiatu w Brodnicy uchwala, co następuje:

§ 1. Wyznacza się do pełnienia dyżurów w roku 2024 w porze nocnej w godzinach 21.00-23.00 od poniedziałku do niedzieli i w dni wolne od pracy (święta) oraz w godzinach 14.00-18.00 w dni wolne od pracy (święta) następujące apteki:


1.05.2024 r. - 2.05.2024 r.

Apteka „Pod Orłem” Green Cross, ul. Duży Rynek 32, 87-300 Brodnica prowadzona przez Apitech Spółka z o.o.

3.05.2024 r. - 5.05.2024 r.

Apteka mgr U. Twarogowska ul. Piwna 5, 87-300 Brodnica prowadzona przez Urszulę Twarogowską

6.05.2024 r. - 12.05.2024 r.

Apteka Adonis, Green Cross ul. Zawiszy Czarnego 1, 87-300 Brodnica prowadzona przez Apitech Spółka z o.o.

13.05.2024 r. - 19.05.2024 r.

Apteka „Pod Orłem” Green Cross, ul. Duży Rynek 32, 87-300 Brodnica prowadzona przez Apitech Spółka z o.o.

20.05.2024 r. - 26.05.2024 r.

Apteka Pharma-Land ul. Kamionka 2, 87-300 Brodnica prowadzona przez MK Pharm Spółka z o.o.

27.05.2024 r. - 2.06.2024 r.

Apteka „Pod Orłem” Green Cross, ul. Duży Rynek 32, 87-300 Brodnica prowadzona przez Apitech Spółka z o.o.

3.06.2024 r. - 9.06.2024 r.

Apteka mgr U. Twarogowska ul. Piwna 5, 87-300 Brodnica prowadzona przez Urszulę Twarogowską

10.06.2024 r. - 16.06.2024 r.

Apteka Adonis, Green Cross ul. Zawiszy Czarnego 1, 87-300 Brodnica prowadzona przez Apitech Spółka z o.o.

17.06.2024 r. - 23.06.2024 r.

Apteka „Pod Orłem” Green Cross, ul. Duży Rynek 32, 87-300 Brodnica prowadzona przez Apitech Spółka z o.o.

24.06.2024 r. - 30.06.2024 r.

Apteka Pharma-Land ul. Kamionka 2, 87-300 Brodnica prowadzona przez MK Pharm Spółka z o.o.

1.07.2024 r. - 7.07.2024 r.

Apteka „Pod Orłem” Green Cross, ul. Duży Rynek 32, 87-300 Brodnica prowadzona przez Apitech Spółka z o.o.

8.07.2024 r. - 14.07.2024 r.

Apteka mgr U. Twarogowska ul. Piwna 5, 87-300 Brodnica prowadzona przez Urszulę Twarogowską

15.07.2024 r. - 21.07.2024 r.

Apteka Adonis, Green Cross ul. Zawiszy Czarnego 1, 87-300 Brodnica prowadzona przez Apitech Spółka z o.o.

22.07.2024 r. - 28.07.2024 r.

Apteka „Pod Orłem” Green Cross, ul. Duży Rynek 32, 87-300 Brodnica prowadzona przez Apitech Spółka z o.o.

29.07.2024 r. - 4.08.2024 r.

Apteka Pharma-Land ul. Kamionka 2, 87-300 Brodnica prowadzona przez MK Pharm Spółka z o.o.

5.08.2024 r. - 11.08.2024 r.

Apteka „Pod Orłem” Green Cross, ul. Duży Rynek 32, 87-300 Brodnica prowadzona przez Apitech Spółka z o.o.

12.08.2024 r. - 18.08.2024 r.

Apteka mgr U. Twarogowska ul. Piwna 5, 87-300 Brodnica prowadzona przez Urszulę Twarogowską

19.08.2024 r. - 25.08.2024 r.

Apteka Adonis, Green Cross ul. Zawiszy Czarnego 1, 87-300 Brodnica prowadzona przez Apitech Spółka z o.o.

26.08.2024 r. - 1.09.2024 r.

Apteka „Pod Orłem” Green Cross, ul. Duży Rynek 32, 87-300 Brodnica prowadzona przez Apitech Spółka z o.o.

2.09.2024 r. - 8.09.2024 r.

Apteka Pharma-Land ul. Kamionka 2, 87-300 Brodnica prowadzona przez MK Pharm Spółka z o.o.

9.09.2024 r. - 15.09.2024 r.

Apteka „Pod Orłem” Green Cross, ul. Duży Rynek 32, 87-300 Brodnica prowadzona przez Apitech Spółka z o.o.

16.09.2024 r. - 22.09.2024 r.

Apteka mgr U. Twarogowska ul. Piwna 5, 87-300 Brodnica prowadzona przez Urszulę Twarogowską

23.09.2024 r. - 29.09.2024 r.

Apteka Adonis, Green Cross ul. Zawiszy Czarnego 1, 87-300 Brodnica prowadzona przez Apitech Spółka z o.o.

30.09.2024 r. - 6.10.2024 r.

Apteka „Pod Orłem” Green Cross, ul. Duży Rynek 32, 87-300 Brodnica prowadzona przez Apitech Spółka z o.o.

7.10.2024 r. - 13.10.2024 r.

Apteka Pharma-Land ul. Kamionka 2, 87-300 Brodnica prowadzona przez MK Pharm Spółka z o.o.

14.10.2024 r. - 20.10.2024 r.

Apteka „Pod Orłem” Green Cross, ul. Duży Rynek 32, 87-300 Brodnica prowadzona przez Apitech Spółka z o.o.

21.10.2024 r. - 27.10.2024 r.

Apteka mgr U. Twarogowska ul. Piwna 5, 87-300 Brodnica prowadzona przez Urszulę Twarogowską

28.10.2024 r. - 3.11.2024 r.

Apteka Adonis, Green Cross ul. Zawiszy Czarnego 1, 87-300 Brodnica prowadzona przez Apitech Spółka z o.o.

4.11.2024 r. - 10.11.2024 r.

Apteka „Pod Orłem” Green Cross, ul. Duży Rynek 32, 87-300 Brodnica prowadzona przez Apitech Spółka z o.o.

11.11.2024 r. - 17.11.2024 r.

Apteka Pharma-Land ul. Kamionka 2, 87-300 Brodnica prowadzona przez MK Pharm Spółka z o.o.

18.11.2024 r. - 24.11.2024 r.

Apteka „Pod Orłem” Green Cross, ul. Duży Rynek 32, 87-300 Brodnica prowadzona przez Apitech Spółka z o.o.

25.11.2024 r. - 1.12.2024 r.

Apteka mgr U. Twarogowska ul. Piwna 5, 87-300 Brodnica prowadzona przez Urszulę Twarogowską

2.12.2024 r. - 8.12.2024 r.

Apteka Adonis, Green Cross ul. Zawiszy Czarnego 1, 87-300 Brodnica prowadzona przez Apitech Spółka z o.o.

9.12.2024 r. - 15.12.2024 r.

Apteka „Pod Orłem” Green Cross, ul. Duży Rynek 32, 87-300 Brodnica prowadzona przez Apitech Spółka z o.o.

16.12.2024 r. - 22.12.2024 r.

Apteka Pharma-Land ul. Kamionka 2, 87-300 Brodnica prowadzona przez MK Pharm Spółka z o.o.

23 i 24.12.2024 r. - 26 - 29.12.2024 r.

Apteka „Pod Orłem” Green Cross, ul. Duży Rynek 32, 87-300 Brodnica, prowadzona przez Apitech Spółka z o.o.

25.12.2024. r.

Apteka mgr U. Twarogowska ul. Piwna 5, 87-300 Brodnica, prowadzona przez Urszulę Twarogowską

30.12.2024 r. - 31.12.2024 r.

Apteka Adonis, Green Cross ul. Zawiszy Czarnego 1, 87-300 Brodnica prowadzona przez Apitech Spółka z o.o.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Brodnickiemu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2024 r.
Członkowie Zarządu Powiatu:
Piotr Boiński
Stanisław Kosakowski
Marek Buchalski
Anna Małkiewicz
Małgorzata Miętkiewicz
Uzasadnienie
1. Potrzeba podjęcia uchwały
Zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmacutyczne, w przypadku gdy praca apteki ogólnodostępnej na terenie powiatu, ktorego siedzibą jest miasto liczące nie więcej niż 40 tyś. mieszkańców, zgodna z przekazanymi na podstawie ust. 2 rozkładami godzin ich pracy, nie gwarantuje zaspokojenia potrzeb ludności, o których mowa w ust. 1, w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy w zakresie zadań określonych w art. 87 ust. 2, Zarząd Powiatu wyznacza, w drodze uchwały, aptekę ogólnodostępną do pełniania dyżurów w porze nocnej lub dyżurów w dni wolne od pracy. Miasto Brodnica, będące siedzibą Powiatu Brodnickiego liczy 28 715 mieszkańców. Z informacji uzyskanych od podmiotów prowadzących apteki ogólnodostępne na terenie powiatu wynika, że apteki pracują w godzianch od 7.00 do 21.00 od poniedziałku do soboty, w niedzielę w godz. 9.00-15.00. W mieście Brodnica funkcjonuje w ZOZ Brodnica przy ul. Wiejskiej 9, gdzie działa nocna i świąteczna opieka zdrowotna oraz SOR. Z uzyskanych informacji z ZOZ Brodnica wynika, że jest duży ruch pacejntów korzystajacych z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz z SOR. Z tego względu występuje konieczność zapewnienia pacjentom dostępu do usług świadczonych przez apteki w mieście Brodnica, gdzie funkcjonuje szpital.
Po poinformowaniu przez Zarząd Powiatu w Brodnicy podmioty prowadzące apteki ogólnodostępne o potrzebie wyznaczenia dyżurów, apteki, które wyraziły chęć pełniania dyżurów wycofały się z uwagi na zbyt częste dyżurowanie i ograniczoną liczbę zatrudnionych farmacutów. W związku z powyższym do pełnienia dyżurów zostały wyznaczone apteki położone na terenie miasta Brodnicy w systemie rotacyjnym. Godziny dyżurów pełnionych przez apteki nie pokrywają się i nie został przekroczony limit godzin dyżurów w porze nocnej i w dni wolne od pracy wynikający z ustawy Prawo farmaceutyczne. Zarząd Powiatu w Brodnicy wyznaczył do pełnienia dyżurów aptek położone w mieście Brodnica spełniające ustawowe warunki do pełnienia dyżurów. W tym zakresie zostały złożone stosowane oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.
2. Oczekiwane skutki społeczne
Wprowadzenie dyżurów zapewnia mieszkańcom dostęp do usług aptecznych.
3. Skutki finansowe i źródła ich pokrycia
Uchwała nie wywołuje skutków finansowych dla budżetu powiatu, dyżury płatne są z NFZ.

Share This Post