Sesja Rady Miejskiej w Brodnicy.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.) – na wniosek Burmistrza Brodnicy, zwołuję XLIV sesję Rady Miejskiej w Brodnicy, która odbędzie się w dniu 4 stycznia 2023r. o godz. 14.15 w sali 202 Urzędu Miejskiego w Brodnicy z następującym porządkiem obrad:
3. Otwarcie sesji.
4. Stwierdzenie kworum.
5. Powołanie sekretarza obrad.
6. Przedstawienie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2023.
8. Zamknięcie XLIV sesji Rady Miejskiej w Brodnicy.