Od 1 stycznia 2019 r. z nieodpłatnej pomocy prawnej mogą skorzystać wszystkie osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i wykażą ten fakt przez złożenie stosownego oświadczenia.

Niespotykana wcześniej fala pożarów składowisk i miejsc magazynowania odpadów wymusiła na ustawodawcy podjęcie zdecydowanych działań. Ich rezultatem jest ustawa o zmianie ustawy o odpadach z dnia 20 lipca 2018 r. O wynikających z nowego prawa obowiązkach i zadaniach dyskutowano w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Łubiance w powiecie toruńskim.

Na czwartek, 11 kwietnia 2019 r. przewodniczący Roman Pytlasiński zwołał VIII sesję Rady Powiatu w Brodnicy. Posiedzenie odbędzie się w Zakładzie Aktywności Zawodowej przy ulicy Kamionka 24 w Brodnicy. Obrady rozpoczną się o godz. 15.30. Porządek przewiduje rozpatrzenie pięciu projektów uchwał. Zaplanowano też sprawozdania, wnioski, oświadczenia i zapytania.

Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Brodnicy poinformował, że w dniach 1-9 kwietnia oraz 15-17 kwietnia br. kasa nr 2 przy ul. Żwirki i Wigury będzie nieczynna. Opłat będzie można dokonać m.in. w kasie nr 1 Starostwa Powiatowego w Brodnicy przy ul. Kamionka 18.

W niedzielę, 24 marca zmarł Jerzy Kaniecki, długoletni pedagog i działacz społeczny. Szerokiemu gronu brodniczan znany był jako pracownik biura Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Brodnicy, gdzie wspólnie z żoną Heleną podejmowali szereg pożytecznych społecznie inicjatyw. Miał 78 lat. Kondolencje Rodzinie Zmarłego w imieniu samorządu powiatowego składają Starosta Brodnicki, Wicestarosta i przewodniczący Rady Powiatu w Brodnicy.

Do 28 marca br. w Starostwie Powiatowym w Brodnicy mogą składać zgłoszenia wystawcy zainteresowani udziałem w IV Powiatowym Kiermaszu Wielkanocnym. Impreza odbędzie się w sobotę, 6 kwietnia o godz. 10., w hali sportowej I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy.

W województwie kujawsko-pomorskim od 20 kwietnia do 31 maja 2019 roku będzie możliwy zbiór ślimaka winniczka Helix pomatia - poinformowała Regionalna Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Zainteresowani mogą składać wnioski o wydanie zezwolenia na pozyskiwanie winniczków do RDOŚ jeszcze piątku, 22 marca br.

Od wtorku 12 marca do czwartku 14 marca br. włącznie mogą wystąpić ograniczenia w pracy Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Brodnicy. Powód - konieczność przeprowadzenia niezbędnych prac technicznych, które wpłyną na poprawę komfortu obsługi klientów.

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy zaprasza zainteresowanych przedsiębiorców na cotygodniowy dyżur w Starostwie Powiatowym w Brodnicy. W czwartek, 21 marca od godz. 9 do 14 w urzędzie przy ul. Kamionka 18 bezpłatnych porad udzielać będzie Anna Mazur, specjalista ds. pożyczek.

Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych wystosował list otwarty do Premiera i Ministra Zdrowia. Po raz kolejny zwraca w nim uwagę na trudną i stale pogarszającą się sytuację szpitali powiatowych, która spowodowana jest dramatycznym wzrostem kosztów oraz zablokowaniem możliwości wzrostu przychodów.