abler2016

21 września w Pałacu Anny Wazówny odbyła się konferencja

20 września w starostwie w Brodnicy samorządowcy podpisaliwniosek do Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego o ustanowienie roku 2018 „ Rokiem Anny Wazówny” .

To pieniądze na tworzenie dostosowanych do współczesnych standardów, kameralnych domów dziecka (do 14 osób), które możliwie najbardziej mają przypominać domy rodzinne, stwarzając przyjazne warunki do wychowywania i usamodzielniania .

21 września w Toruniu podpisywano umowy na dofinansowanie z RPO na sprzęt medyczny, termomodernizację budynków i domy dziecka. Pieniądze z RPO trafią m.in. do Powiatu Brodnickiego, gminy Bobrowo i gminy Świedziebnia.

23 września odbędzie się Międzypokoleniowa Sztafeta Turystyczna na Trójstyku”.

19 września 2017 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy odbyło się spotkanie założycielskie Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru dla KP PSP w Brodnicy.

Na festynie ekologicznym starostwa dopisała pogoda. Mieszkańcy powiatu korzystali z ekologicznych i medycznych porad, kupowali ekologiczne produkty , odpoczywali rodzinnie przy muzyce Orkiestry Dętej z Kurzętnika . Zwycięzcy ekologicznych konkursów odebrali nagrody.

Od października 2017 szpitale w Polsce będą „ryczałtowane”. Brodnicki szpital jest w sieci ,ale ryczałt przyznany przez NFZ może wymusić ograniczenia usług medycznych i spowodować zahamowanie dotychczasowego dynamicznego rozwoju udzielania świadczeń medycznych.

Państwowa Komisja Wyborcza wraz z Krajowym Biurem Wyborczym ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”.

Zapraszamy na najbliższe spotkanie z unijnymi doradcami z Lokalnego Punktu Informacyjnego w Starostwie w Brodnicy- 28 września w godzinach od 12.00 do 14.30.