Od 5 do 29 marca w powiecie brodnickim przeprowadzone zostaną kwalifikacje wojskowe.

W związku z nadchodzącą Kampanią 2018 i możliwością złożenia wniosku związanego z płatnościami bezpośrednimi za pomocą nowej aplikacji  eWniosekPlus, Biuro Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Brodnicy przekazuje informację o szkoleniach dla beneficjentów z terenu powiatu brodnickiego.

Hufiec Pracy w Brodnicy zaprasza na ciekawe zajęcia , które prowadzone będą w czasie ferii zimowych .

Zakład Opieki Zdrowotnej zaprasza mieszkańców do sprawdzenia swojego zdrowia. W ramach programu profilaktycznego finansowanego z RPO ZOZ w Brodnicy realizuje projekt, który pomaga we wczesnym wykryciu raka jelita grubego.

Na ostatniej sesji Rady Powiatu radni m.in. przyjęli „ Powiatowy program pieczy zastępczej w powiecie brodnickim na lata 2018-2020”.Rodzice niepełnosprawnej dziewczynki z Jabłonowa dziękowali Policji za szybkie odzyskanie skradzionego im samochodu.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Grudziądzu serdecznie zaprasza Mamy i Ojców do udziału w spotkaniu informacyjnym, na którym przedstawione zostaną dostępne dla Rodziców formy wsparcia ze środków unijnych.

Starosta Brodnicki i Dyrektor BDK zapraszają na Powiatowy Festiwal Kolęd i Pastorałek oraz Przegląd Widowisk Bożonarodzeniowych i Zapustnych .

Kolędy i pastorałki integrowały uczestników karnawałowej zabawy  w Zbicznie. Na uroczystości spotkały się  członkinie KGW z regionu oraz ich goście .

W szpitalu powiatowym  w Brodnicy po kogeneracyjnej modernizacji kotłowni  realizowany jest drugi etap ekologicznych zmian w systemie ciepłowniczym szpitala. Ruszył projekt „Instalacja próżniowych kolektorów słonecznych do wspomagania przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz rozbudowy miejsc parkingowych wraz z zadaszeniem z miejscem dla pola próżniowych kolektorów słonecznych oraz drogą dojazdową na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy”

18 stycznia odbyły się uroczystości upamiętniające 98. rocznicę Powrotu Pomorza do Macierzy oraz 73. rocznicę Wyzwolenia Brodnicy.