abler2016

Zgodnie z Ustawą o elektromobilności mieszkańcy Brodnicy, którzy są właścicielami pojazdów elektrycznych mogą ubiegać się o wydanie nalepki do oznaczenia pojazdów elektrycznych (EE).

11 września 2018 r. w godzinach od 12.00 do 14.30 w Starostwie Powiatowym w Brodnicy (ul. Kamionka 18, sala nr 102) dyżurować będą specjaliści Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Grudziądzu.

Począwszy od września 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Brodnicy działać będzie punkt informacyjny dla osób zainteresowanych przyłączeniem do sieci gazowej.

Burmistrz Brodnicy Jarosław Radacz zaprasza na otwarcie stadionu połączone z Ogólnopolskim Mityngiem Lekkoatletycznym z udziałem mistrzów Polski lekkiej atletyki.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) zwołuję XXXIX sesję Rady Miejskiej w Brodnicy, która odbędzie się w dniu 13 września 2018r. o godz. 13.00 w sali 202 Urzędu Miejskiego w Brodnicy, z następującym porządkiem obrad:

30 sierpnia 2018 r. Stowarzyszenie LGD Miasta Brodnicy ogłosiło pierwsze nabory wniosków o powierzenie grantów na realizację przedsięwzięć w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.

28 sierpnia br. do Burmistrza Brodnicy Jarosława Radacza wpłynęło pismo z Polskiego Związku Lekkiej Atletyki stwierdzające zgodność parametrów z wymaganiami IAAF i PZLA.

Trwa remont ulic w ramach zadania „Przebudowa ulic miejskich na terenie miasta Brodnicy”.

Od 1 października 2017 roku obowiązuje niższy wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn.

Na siódmej edycji festiwalu popularnego przede wszystkim wśród brodnickiej młodzieży, wystąpią Kuban, Otsochodzi i Junior Stress.