20 maja z okazji Święta Pułku 4. Brodnicki Pułk Chemiczny zaprasza na uroczystości, które odbędą się o godzinie 12.15 na Dużym Rynku w Brodnicy.

Muzeum w Brodnicy i Towarzystwo Miłośników Ziemi Michałowskiej zapraszają na spotkanie w swingującym świecie muzyki rozrywkowej, pełnej elegancji i klasy.

Do Urzędu Miejskiego w Brodnicy wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Wsparcie realizacji zajęć środowiskowych dla uczniów szkół podstawowych z programem profilaktyczno-wychowawczym w Brodnicy.

Aktualne ważne numery telefonów pod którymi można uzyskać pomoc dla uchodźców z Ukrainy (czynne w godzinach pracy urzędu)

W bibliotecznej galerii „12 Sztalug” można oglądać wystawę malarstwa Joanny Kowalskiej.

Burmistrz Brodnicy ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w roku 2022.

25 kwietnia 2022 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy Burmistrz Brodnicy Jarosław Radacz i Skarbnik Miasta Edyta Ratkowska podpisali umowę na dofinansowanie zadania "Remont drogi gminnej nr 081050C (Ulica Okrężna) na odcinku od km 0+028 do km 0+725, dł. 697 m oraz drogi gminnej nr 081094C (Ulica Zakątek) od km 0+003,5 do km 0+531,5, dł. 528 m".

Nasza planeta, nasze zdrowie pod takim hasłem obchodzimy tegoroczny Światowy Dzień Zdrowia, który powstał z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization) i upamiętnia datę założenia organizacji.

W środę 6 kwietnia br. w Urzędzie Miejskim w Brodnicy podpisana została umowa z wykonawcą wyłonionym w przetargu na realizację zadania "Budowa ul. Strażackiej w Brodnicy".

Informujemy, że Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, biorąc pod uwagę obecną sytuację związaną z dużą liczbą osób z Ukrainy przebywającą na terenie Polski, uruchomiło Telefon Zaufania dla Osób z Ukrainy lub ich bliskich, doświadczających problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych.