Zapraszamy na kolejny koncert z cyklu „Ździebełko ciepełka” do Pałacu Anny Wazówny 20 marca br. o godz. 18.00.

7 marca br. w ramach „Planu na kino” w Brodnickim Domu Kultury zobaczymy pięć nowości kinowych. Nie ma telefonicznej rezerwacji biletów. Bilety (17 zł normalny, 15 zł ulgowy) można kupić w przedsprzedaży (on-line) lub w kasie kina w dniu seansów od godz. 11:30.

Rozstrzygnięto konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych w sferze kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2020.

14 marca zapraszamy na stadion OSiR w Brodnicy wszystkich amatorów biegania.

Z okazji Światowego Dnia Słuchu zapraszamy mieszkańców Brodnicy na bezpłatne badania audiometryczne. Badania odbędą się w dniu 13 marca 2020 r. od godz. 10.00 do godz. 15.00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Św. Jakuba 22 (Dział Poradnictwa Rodzinnego).

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jest to polskie święto państwowe poświęcone żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, ustanowione na mocy ustawy z dnia 3 lutego 2011 r.

21 lutego br. odbyły się konkursy na stanowiska dyrektorów Szkoły Podstawowej nr 3 im. Władysława Jagiełły w Brodnicy i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Brodnicy. W konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 wpłynęły trzy oferty. Wszyscy kandydaci zostali dopuszczeniu do postępowania konkursowego. Komisja w głosowaniu tajnym wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora. Kandydat otrzymał bezwzględną większość głosów członków obecnych na posiedzeniu komisji. Dyrektorem na kolejne 5 lat został Jerzy Witkowski, obecnie pełniący funkcję dyrektora szkoły.

Natomiast w konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Brodnicy wpłynęło pięć ofert. Wszyscy kandydaci zostali dopuszczeni do postępowania konkursowego. Komisja konkursowa nie wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości głosów obecnych członków komisji (obecnych członków komisji na posiedzeniu było 12, bezwzględna większość to 7). Jeżeli pierwsze głosowanie nie wyłoni kandydata, a do konkursu przystąpiło co najmniej dwóch kandydatów, przeprowadza się drugie głosowanie. Do drugiej tury przechodzą dwaj kandydaci, którzy uzyskali najwięcej głosów. Żaden z kandydatów również nie otrzymał bezwzględnej większości głosów (7 głosów). W tej sytuacji konkurs uważa się za nierozstrzygnięty.

Artykuł 63 ust. 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe mówi, że do czasu powierzenia stanowiska dyrektora kandydatowi wyłonionemu w konkursie lub kandydatowi uzgodnionemu z organem nadzoru pedagogicznego (Kuratorium), organ prowadzący (Burmistrz) powierza pełnienie obowiązków dyrektora szkoły wicedyrektorowi na okres nie dłuższy niż 10 miesięcy. Taka sytuacja ma miejsce w opisywanym przypadku. Jedynym wicedyrektorem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Brodnicy jest Pani Ewa Hekert (drugi dotychczasowy wicedyrektor złożył rezygnację z pełnionej funkcji). W świetle obowiązujących przepisów prawa Burmistrz Brodnicy nie mógł nikomu innemu powierzyć pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Brodnicy.

Brodnica dołącza do ogólnopolskiej kampanii "Jedno dla wszystkich, wszystkie dla jednego”.

 

Urząd Miejski w Brodnicy uzyskał dostęp do przygotowanego w ramach realizacji projektu „Wspieraj lokalnie” programu do rozliczeń PIT. Program jest w pełni funkcjonalny i gotowy do użycia, służy do rozliczania deklaracji PIT. Każdy podatnik, który skorzysta z programu, będzie mógł przekazać 1% jednej z organizacji działającej w naszym regionie.

W ramach projektu „Plan na kino” Brodnicki Dom Kultury zaprasza na 5 nowości kinowych.