abler2016

Podczas uroczystości związanych z 25-leciem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Brodnicy, na ręce Burmistrza Brodnicy Jarosława Radacza trafił list gratulacyjny oraz nagroda za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie Gmina Przyjazna Niepełnosprawnym.
Nagroda przyznana została za zadania i przedsięwzięcia jakie miasto Brodnica realizuje na rzecz osób niepełnosprawnych.

16 października 2018 r. godzinie 18.00 w Pałacu Anny Wazówny odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, którzy zaprezentują zasady funkcjonowania Programu „Czyste Powietrze” oraz udzielą informacji jak prawidłowo ubiegać się o dofinansowanie.

Trwają prace związane z wymianą wiat autobusowych na terenie miasta. Wiaty wykonane zostały ze stalowego szkieletu i przezroczystych ścian ze szkła hartowanego.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Brodnicy zaprasza na VIII Brodnickie Warsztaty Literackie oraz spotkanie autorskie z Wiolettą Sawicką.

12 października 2018 r. o godz. 14.30 w Pałacu Anny Wazówny burmistrz Brodnicy złoży życzenia oraz wręczy awanse zawodowe 15. nauczycielom brodnickich placówek oświatowych. Awans na nauczyciela mianowanego otrzyma 5. nauczycieli natomiast dyplomowanego 18.

11 października 2018 r. o godz. 11.00 w Pałacu Anny Wazówny odbędzie się konferencja „Godna starość” cz. III. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Od Nowa” w Brodnicy.

10 października br. o godzinie 13.00 w Pałacu Anny Wazówny w Brodnicy odbędzie się uroczystość z okazji 50-lecia Pożycia Małżeńskiego. We wspólnej uroczystości wezmą udział zgłoszone pary z terenu miasta i gminy Brodnica, którym zostały przyznane odznaczenia w 2018r.

WPISANIE SIĘ DO REJESTRU WYBORCÓW NIE JEST SKOMPLIKOWANE Każdy wyborca stale zamieszkały na terenie miasta Brodnicy ma prawo złożyć wniosek o wpisanie go do rejestru wyborców Gminy Miasta Brodnicy.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) zwołuję XL sesję Rady Miejskiej w Brodnicy, która odbędzie się w dniu 16 października 2018r. o godz. 13.00 w Sali Wielkiej Pałacu Anny Wazówny, z następującym porządkiem obrad: