• Brodnica

    Najstarszy portal internetowy o Brodnicy
  • Brodnica

    najstarszy portal internetowy o Brodnicy

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

prosimy o zapoznanie się z naszymi zasadami

Z dniem 25 maja 2018 r. zmieniają się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, w związku z tym informujemy, że

 

Administratorem Danych Osobowych

jest

Biuro Komputerowe BEST Wojciech Płotka

ul. Wyspiańskiego 10a, 87-300 Brodnica

 

Kontakt w sprawie danych osobowych

W sprawach związanych z ochroną danych możesz się z nami skontaktować pod adresem:

 

[email protected]

 

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

Zawarcie i wykonanie umowy oraz jej realizacja - art. 6 ust. 1 lit. b

 

Rozpatrywania skarg i reklamacji - art. 6 ust. 1 lit. c

 

Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową. - art. 6 ust. 1 lit. f ( windykacja należności)

 

Przechowywanie/archiwizowanie dokumentacji, tj. umów i dokumentów dla celów rozliczeniowych - art. 6 ust. 1 lit. c

 

Prowadzenia statystyk (w tym internetowych) - art. 6 ust. 1 lit. f ( usprawnienie prowadzonej przez nas działalności)

 

Prowadzenie działań marketingowych typu konkursy czy programy rabatowe - art 6 ust. 1 lit. a ( na podstawie posiadanych zgód)

 

Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej - art. 6 ust. 1 lit. a (prowadzenie działań marketingowych promujących naszą działalność - na podstawie posiadanych zgód)

 

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Odbiorcy danych

Dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności:

 

podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską

 

organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków

 

podmiotom obsługujących nas na nasze zlecenie (np. usługi hostingu, rejestracja domen)

 

Czas przechowywania danych

Jako administrator jesteśmy obowiązani do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa lub jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania naszej firmy oraz zachowania zasady rozliczalności.

 

Dane przechowujemy przez okresy wskazane poniżej:

 

Dokumenty rozliczeniowe - do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej

 

Dokumenty związane z rękojmią i reklamacją - przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji

 

Dane dla celów marketingowych - do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu

 

Uprawnienia

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych zwykłych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub szczególnej kategorii (art. 9 ust. 2 lit. a RODO)

 

Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

 

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany

 

W ramach wykonywanych czynności korzystamy z plików cookies w ten sposób że obserwujemy i analizujemy ruch na naszych stronach. ...