LUX MED Diagnostyka zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne dla Pań w wieku 50-69 lat finansowane przez NFZ w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi.

Badanie można wykonać w mobilnej pracowni mammograficznej w dniu 1 grudnia 2022 r. w godzinach od 11.00 do 17.00 przy Pałacu Anny Wazówny, ul. Zamkowa 1 w Brodnicy. W ramach programu do badania uprawnione są Panie w wieku od 50 do 69 lat, ubezpieczone, które spełniają jeden z dwóch warunków:
- nie miały wykonanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy
- lub są w grupie ryzyka (rak piersi w rodzinie u matki, siostry lub córki lub mutacje w obrębie genów BRCA1 lub/i BRCA2) i w roku poprzedzającym otrzymały w ramach realizacji programu pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy.
Uprzejmie informujemy, że przed badaniem wymagana jest rejestracja pod nr tel. 58 666 24 44, 22 338 19 60 lub poprzez formularz http://www.mammo.pl/formularz. Na badanie należy zabrać ze sobą zdjęcia lub płyty CD z poprzednich mammografii, o ile nie były one wykonane w pracowni LUX MED.
LUX MED prosi o stawienie się na badanie w maseczce ochronnej i w czasie wyznaczonym podczas rejestracji.

Z kolei w dniach 5 i 6 grudnia 2022 r. (w godz. 8.00-16.00) przy Pałacu Anny Wazówny ul. Zamkowa w Brodnicy zostaną przeprowadzone badania mammograficzne przez firmę MEDICA Sp. z o. o., Sp. k. Realizuje ona świadczenia zdrowotne w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie profilaktyki raka piersi. Program skierowany jest do kobiet w wieku od 50 do 69 roku życia (w roku 2022 roczniki od 1953 do 1972), które w ciągu ostatnich 2 lat nie korzystały z bezpłatnej mammografii. Kobietom spoza grupy refundowanej badania oferowane będą odpłatnie w kwocie 100 złotych. Zapisy na mammografię: telefonicznie pod numerami 42 254 64 17 lub on-line: medica.org.pl.