DOTYCZĄCY AKTUALNEJ SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ W ZWIĄZKU Z OGŁOSZENIEM STANU EPIDEMII

DOTYCZĄCY AKTUALNEJ SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ W ZWIĄZKU Z OGŁOSZENIEM STANU EPIDEMII

Od dziś obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa, w tym ograniczenie w przemieszczaniu się. Obowiązek pozostania w domu nie będzie dotyczył jednak dojazdu do pracy czy załatwiania niezbędnych codziennych potrzeb takich jak zakup jedzenia, lekarstw czy opieki nad bliskimi.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski polecił wójtom, burmistrzom, prezydentom i starostom przedłużenie zawieszenia do 10 kwietnia działalności na terenie województwa klubów, centrów i placówek realizujących zadania społeczno-opiekuńczo-wychowawcze.

DOTYCZĄCY AKTUALNEJ SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ W ZWIĄZKU Z OGŁOSZENIEM STANU EPIDEMII Informuję, że na terenie powiatu brodnickiego potwierdzono dziś jeden przypadek zakażenia koronawirusem SARS CoV-2.

DOTYCZĄCY AKTUALNEJ SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ W ZWIĄZKU Z OGŁOSZENIEM STANU EPIDEMII

Ponieważ sytuacja epidemiologiczna dotycząca koronawirusa 2019-nCoV na świecie zmienia się dynamicznie informacje i wytyczne na bieżąco są aktualizowane i zamieszczane jako aktualności na stronach internetowych, do których ścieżki można znaleźć w poniższym przewodniku.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zalecił utrzymanie ciągłości funkcjonowania powiatowych zespołów orzekających o niepełnosprawności na terenie województwa.  Orzekanie będzie prowadzone z zachowaniem wyjątkowych środków ostrożności - bez udziału zainteresowanych. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Brodnicy wznowił pracę w zalecanym trybie.

DOTYCZĄCY AKTUALNEJ SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ W ZWIĄZKU Z OGŁOSZENIEM STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

Zarząd Powiatu w Brodnicy ogłosił II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Brodnicy przy ulicy Tylnej 4. Zainteresowani mogą składać oferty do dnia 27 marca 2020 roku., godz. 15.00.