DOTYCZĄCY AKTUALNEJ SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ W ZWIĄZKU Z OGŁOSZENIEM STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

Zarząd Powiatu w Brodnicy ogłosił II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Brodnicy przy ulicy Tylnej 4. Zainteresowani mogą składać oferty do dnia 27 marca 2020 roku., godz. 15.00.

W związku z eskalacją zagrożenia epidemicznego (COVID-19), Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy wprowadza ograniczenia planowanych zabiegów i operacji – poinformowała na swojej stronie internetowej dyrekcja ZOZ. Zakresy funkcjonowania poradni rodzinnej i specjalistycznych ogranicza się do zdarzeń pilnych i niezbędnych.

Starosta Brodnicki podjął decyzję o niepobieraniu opłat za postój na parkingu Starostwa Powiatowego w Brodnicy. Decyzja obowiązuje od wtorku, 17 marca br. aż do odwołania. Podyktowana jest względami bezpieczeństwa sanitarnego w związku ze szczególną sytuacją wystąpienia stanu zagrożenia epidemią koronawirusa.

KOMUNIKAT STAROSTY BRODNICKIEGO z dnia 17 marca 2020 roku, godz. 13.30

Ze względu na szczególną sytuację zagrożenia epidemią, od 16 marca 2020 r. do odwołania Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy będzie zamknięte dla interesantów. Orzekanie wstrzymał także tymczasowo Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.  

Informuję, że na terenie powiatu brodnickiego nie stwierdzono dotychczas przypadku osoby zakażonej koronawirusem SARS CoV-2.

 

Decyzją Państwowej Inspekcji Sanitarnej pasażerowie z autobusu, którym podróżował z Niemiec pierwszy pacjent w Polsce, u którego stwierdzono koronawirusa, natychmiast po ustaleniu ich tożsamości zostali objęci nadzorem sanitarnym.

Niewielu Polaków zdaje sobie sprawę z istnienia programów stypendialnych  innych niż te oferowane przez szkoły i uczelnie. Fundacja Dobra Sieć poprzez serwis internetowy www.mojestypendium.pl informuje o programach stypendialnych stowarzyszeń i fundacji, samorządów, firm i uczelni wyższych.

Zgodnie z „Planem szkolenia obronnego Starostwa Brodnickiego na 2019 rok” w piątek, 20 września w godzinach 11-13 na obszarze Brodnicy odbędzie się powiatowe ćwiczenie obronne pod kryptonimem "Kobra 2019 - Brodnica". Miejscem działań będzie teren firmy Vorwerk przy ul. Podgórnej.