Zakończyły się prace budowlane przy domach dziecka w Brodnicy. Rozpoczął się odbiór końcowy inwestycji .

W Domu Harcerza w Brodnicy odbyły się spotkania dotyczące rozwoju pieczy zastępczej i placówek opiekuńczo wychowawczych do 14 dzieci w ramach projektu "Rodzina w Centrum".

3 lipca o godzinie 17.00 w szkole przy ul. Lidzbarskiej w Brodnicy odbędzie się uroczystość różyczkowania absolwentów I LO.

Od 6 do 8 lipca na zamku Golubskim odbędzie się Międzynarodowy Turniej Rycerski.

26 czerwca 2018 r. na sesji rady Powiatu w Brodnicy radni m.in.  zapoznali się z raportami służb, inspekcji i straży na temat  bezpieczeństwa mieszkańców powiatu brodnickiego .

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy powstała Szkolna Drużyna Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego wchodząca w skład brodnickiego WOPR –u.
 

W nagrodę za pracę w ciągu roku szkolnego oraz zaangażowanie w działalność na rzecz Hufca uczestnikom 2-1 Hufca Pracy z Brodnicy zorganizowano wycieczkę.

4 czerwca w Dworze Artusa w Toruniu konferencja podsumowująca regionalne obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Na spotkaniu  uhonorowano rodziców zastępczych i osoby wspierające rodziny.

22 czerwca br. w auli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Brodnicy przy ul. Mazurskiej odbyła się uroczystość pożegnania absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Gimnazjum dla Dorosłych oraz słuchaczy Szkoły Policealnej dla Dorosłych.
 

„Powiedz mi, a zapomnę; pokaż mi, a zapamiętam; zaangażuj mnie, a zrozumiem” -pod takim hasłem uczniowie CKZiU w Brodnicy podsumowywali swoje staże zagraniczne ,  finansowanego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA, EDUKACJA, ROZWÓJ na zasadach programu Erasmus+.