DOTYCZĄCY AKTUALNEJ SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ W ZWIĄZKU Z OGŁOSZENIEM STANU EPIDEMII

Na terenie powiatu brodnickiego nie stwierdzono dotychczas przypadku osoby zakażonej koronawirusem SARS CoV-2. Na tę chwilę nie ma osób z powiatu brodnickiego, które są hospitalizowane w związku z zakażeniem. Informuję, że z 61 do 100 wzrosła liczba osób poddanych kwarantannie. 17 z nich przebywa w ośrodku przeznaczonym do kwarantanny zbiorowej, w warunkach izolacji od innych osób objętych tego typu kwarantanną. Nie zmieniła się liczba osób pod nadzorem sanitarnym. Ta forma kontroli obejmuje 27 ludzi. Ze względu na wyjątkowe okoliczności zaistniałe w związku z ogłoszeniem stanu epidemii, w szczególności z uwagi na troskę o nastroje społeczne, apeluję gorąco do mieszkańców i gości powiatu brodnickiego o korzystanie z rzetelnych i wiarygodnych źródeł informacji. Takim źródłem są oficjalne Komunikaty Starosty Brodnickiego dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej publikowane systematycznie na stronie Starostwa Powiatowego w Brodnicy oraz informacje zamieszczane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brodnicy. Apeluję o zachowanie rozsądku i nieuleganie panice. Ponownie wzywam do zachowania rygorów bezpieczeństwa sanitarnego i bezwzględnego stosowania się do wszelkich zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wszelkie informacje o zasadach postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia oraz informacje pomocnicze znajdują się w serwisie internetowym Starostwa Powiatowego w Brodnicy z odniesieniem na strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej, serwisu rządowego oraz Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób Zakaźnych (ECDC). O ewentualnej zmianie sytuacji epidemiologicznej oraz podejmowanych w związku z tym działaniach będziemy powiadamiać na bieżąco.