DOTYCZĄCY AKTUALNEJ SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ W ZWIĄZKU Z OGŁOSZENIEM STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

Od ostatniego komunikatu sytuacja epidemiologiczna na terenie powiatu brodnickiego nie uległa zasadniczej zmianie. Nie stwierdzono dotychczas przypadku osoby zakażonej koronawirusem SARS CoV-2. Badania pozostającej w szpitalu osoby z podejrzeniem zakażenia nie wykazały obecności koronawirusa. Informuję jednocześnie, że do hospitalizacji trafiła kolejna osoba z podejrzeniem zakażenia. Zostały pobrane od niej próbki. Obecnie czekamy na wyniki badania. Informuję też, że wzrosła liczba poddanych kwarantannie. Na tę chwilę jest nią objętych 56 osób. Sześć z nich przebywa w ośrodku przeznaczonym do kwarantanny zbiorowej, w warunkach izolacji od innych osób objętych tego typu kwarantanną. Nie zmieniła się natomiast liczba osób pod nadzorem sanitarnym. Nadal jest objętych nim 30 ludzi. Po raz kolejny apeluję do osób objętych kwarantanną domową o ścisłe przestrzeganie jej zasad. Przypominam, że opuszczanie wyznaczonych miejsc jest zakazane. Wobec naruszających ten obowiązek będą stosowane kary grzywny. Ze względu na szczególną sytuację zagrożenia epidemią ponownie wzywam do zachowania rygorów bezpieczeństwa sanitarnego i bezwzględnego stosowania się do wszelkich zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej. O ewentualnej zmianie sytuacji epidemiologicznej oraz podejmowanych w związku z tym działaniach będziemy powiadamiać na bieżąco.