Wyjątkowo bogate w atrakcje będzie tegoroczne Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Świętowanie rozpocznie się w sobotę, 1 czerwca i potrwa do 11 czerwca. Imprezy odbędą się w wielu miastach regionu. W powiecie brodnickim atrakcje czekają na mieszkańców i gości w Brodnicy i Jabłonowie Pomorskim.        

W poniedziałek, 20 maja br., w szpitalu w Bydgoszczy zmarł płk dypl. Bogdan Niewitowski, były dowódca 4. Brodnickiego Pułku Chemicznego im. Ignacego Mościckiego oraz zastępca szefa Obrony przed Bronią Masowego Rażenia Wojsk Lądowych. Od lat zmagał się z chorobą nowotworową.

Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy zaprasza na Forum Ekonomii Społecznej i Targi Pracy, które odbędą się 28 maja w CKZiU przy ul. Mazurskiej 28. Organizatorzy w jednym miejscu zebrali pracodawców i podmioty związane z ekonomią społeczną. Początek godz. 10. Wydarzenie patronatem objęli Starosta Brodnicki i Przewodniczący Sejmiku Województwa Kuj.-Pom.

Zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie powiatu Raport o stanie powiatu.

W związku z organizacją Festynu Małych Ojczyzn w dniu 11 maja 2019r. w Brodnicy wystąpią czasowe utrudnienia w ruchu drogowym

Do 9 maja br. włącznie kandydaci na stanowisko dyrektora ZOZ w Brodnicy mogą zgłosić swój udział w konkursie. Wymagane dokumenty należy złożyć w wyżej wymienionym terminie do godz. 15.30 w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Brodnicy przy ul. Kamionka 18 (pok. nr 9).

Dziewiąty raz w tej kadencji spotkają się na sesji radni Rady Powiatu w Brodnicy. Przewodniczący Roman Pytlasiński wyznaczył termin obrad na czwartek, 25 kwietnia. Posiedzenie odbędzie się w Zakładzie Aktywności Zawodowej przy ul. Kamionka 24 w Brodnicy. Obrady rozpoczną się o godz. 15.30. Porządek przewiduje rozpatrzenie pięciu projektów uchwał. Zaplanowano też sprawozdania, wnioski, oświadczenia i zapytania.

Od 1 stycznia 2019 r. z nieodpłatnej pomocy prawnej mogą skorzystać wszystkie osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i wykażą ten fakt przez złożenie stosownego oświadczenia.

Niespotykana wcześniej fala pożarów składowisk i miejsc magazynowania odpadów wymusiła na ustawodawcy podjęcie zdecydowanych działań. Ich rezultatem jest ustawa o zmianie ustawy o odpadach z dnia 20 lipca 2018 r. O wynikających z nowego prawa obowiązkach i zadaniach dyskutowano w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Łubiance w powiecie toruńskim.

Na czwartek, 11 kwietnia 2019 r. przewodniczący Roman Pytlasiński zwołał VIII sesję Rady Powiatu w Brodnicy. Posiedzenie odbędzie się w Zakładzie Aktywności Zawodowej przy ulicy Kamionka 24 w Brodnicy. Obrady rozpoczną się o godz. 15.30. Porządek przewiduje rozpatrzenie pięciu projektów uchwał. Zaplanowano też sprawozdania, wnioski, oświadczenia i zapytania.