We wrześniu i październiku br. Polska Spółka Gazownictwa oddział  w Gdańsku sprawdzi szczelność instalacji gazowej . Wszystkie zagrożenia w nieszczelnych instalacjach będą usuwane.

Burmistrz Brodnicy informuje, iż na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzania szacowania (Dz. U. z 2009 r. Nr 142,poz. 1161) przyjmowane są wnioski kandydatów do pełnienia funkcji rzeczoznawcy do szacowania zwierząt.

Brodnickie Stowarzyszenie Kultury zaprasza na wykład dr. Andrzeja Koreckiego pt. „Lokalna prasa polska w okresie międzywojennym”. Spotkanie odbędzie się 7 października 2016 roku o godz. 17.30 w Sali Wielkiej Pałacu Anny Wazówny w Brodnicy.