W Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu podpisano umowę na dofinansowanie z RPO ponad 10-  milionowej inwestycji drogowej w powiecie brodnickim.

Budżet wykonany zgodnie z prawem, celowo, rzetelnie i gospodarnie – tak na ostatniej sesji Rady Powiatu komisja rewizyjna opiniowała wykonanie budżetu Powiatu Brodnickiego za rok 2017. Radni jednym głosem udzielili Zarządowi Powiatu absolutorium .

17 maja 2018 roku w grudziądzkim klubie ,,Akcent”, odbył się XV Wojewódzki Konkurs Piosenki. Reprezentanci ZSS w Brodnicy wypadli świetnie, zdobywając pierwsze i drugie miejsce.

W Zespole Szkół w Jabłonowie odbyła się  uroczystość pożegnania absolwentów Liceum Ogólnokształcącego, Technikum i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

Od 28 maja do 8 czerwca2018 roku nieczynna będzie kasa, działająca przy Wydziale Geodezji  Starostwa Powiatowego w Brodnicy, przy ul. Żwirki i Wigury.

21 maja w Starostwie podpisano umowę dotacyjną na przebudowę drogi Gortatowo-Szczuka.

26 maja  już po raz drugi samorządowcy z powiatu brodnickiego  zaproszą na plenerową imprezę „ Festyn małych Ojczyzn”.

W związku z organizacją Festynu Małych Ojczyzn w dniu 26 maja 2018r.  w Brodnicy wystąpią czasowe utrudnienia w ruchu drogowym

15 maja przy ul. Gajdy w Brodnicy  symbolicznym wbiciem łopaty rozpoczęła się  budowa nowego obiektu Brodnickiego Centrum CARITAS.

Starosta i Burmistrz Brodnicy zapraszają  na uroczystości z okazji 450.rocznicy urodzin Anny Wazówny.