Zarząd Powiatu w Brodnicy ogłosił II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Brodnicy przy ulicy Tylnej 4. Zainteresowani mogą składać oferty do dnia 27 marca 2020 roku., godz. 15.00.

Nieruchomość położona jest w centrum Brodnicy przy ul. Tylnej w sąsiedztwie zabudowy mieszkalno-usługowo-handlowej, w terenie uzbrojonym w sieć wodno-kanalizacyjną, ciepłowniczą i elektryczną. Na nieruchomości oznaczonej działką nr 1288 znajduje się trzypiętrowy budynek o pow. użytkowej 866,95 m kw., całkowicie podpiwniczony oraz parterowe budynki gospodarcze z wiatą magazynową o pow. zabudowy 150 m kw. Budynek był wykorzystywany przez Dom Dziecka w Brodnicy. Działka nr 1247/3 to nieruchomość niezabudowana, posiadająca równinne ukształtowanie terenu, regularny kształt, jest położona między budynkiem kościoła, a podwórzem nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym z usługami. Działka jest ogrodzona.