DOTYCZĄCY AKTUALNEJ SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ W ZWIĄZKU Z OGŁOSZENIEM STANU EPIDEMII Informuję, że na terenie powiatu brodnickiego potwierdzono dziś jeden przypadek zakażenia koronawirusem SARS CoV-2.

To mężczyzna w średnim wieku, który powrócił z zagranicy. Jego stan jest bardzo dobry. Zakażony na chwilę obecną nie wymaga hospitalizacji. Przebywa pod kontrolą w izolacji domowej. Wszystkie osoby, które miały kontakt z zakażonym, zostały zlokalizowane i poddane obowiązkowej kwarantannie. Jednocześnie informuję, że trzy osoby są hospitalizowane w związku z podejrzeniem zakażenia koronawirusem. Ze 100 do 200 wzrosła liczba osób poddanych kwarantannie, 19 z nich przebywa w ośrodku przeznaczonym do kwarantanny zbiorowej. Pozostają tam w warunkach izolacji od innych osób objętych tego typu kwarantanną. Z 27 do 12 zmniejszyła się liczba osób objętych nadzorem sanitarnym. Ze względu na wyjątkowe okoliczności zaistniałe w związku z ogłoszeniem stanu epidemii, w szczególności z uwagi na troskę o nastroje społeczne, apeluję gorąco do mieszkańców i gości powiatu brodnickiego o korzystanie z rzetelnych i wiarygodnych źródeł informacji, którymi są informacje zamieszczane na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brodnicy oraz oficjalne Komunikaty Starosty Brodnickiego dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej publikowane systematycznie na stronie Starostwa Powiatowego w Brodnicy. Apeluję o zachowanie rozsądku i nieuleganie panice. Ponownie wzywam do zachowania rygorów bezpieczeństwa sanitarnego i bezwzględnego stosowania się do wszelkich zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz innych służb. Wszelkie informacje o zasadach postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia oraz informacje pomocnicze znajdują się w serwisie internetowym Starostwa Powiatowego w Brodnicy z odniesieniem na strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej, serwisu rządowego oraz Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób Zakaźnych (ECDC). O ewentualnej zmianie sytuacji epidemiologicznej oraz podejmowanych w związku z tym działaniach będziemy powiadamiać na bieżąco.