DOTYCZĄCY AKTUALNEJ SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ W ZWIĄZKU Z OGŁOSZENIEM STANU EPIDEMII

Na chwilę obecną nie stwierdzono na terenie powiatu brodnickiego nowych przypadków zakażenia koronawirusem SARS CoV-2. Nie ma też osób hospitalizowanych w związku z podejrzeniem zakażenia. Jak już wcześniej informowałem, jedna osoba w powiecie jest zakażona, jednak jej stan nie wymaga hospitalizacji. Przybyło natomiast osób objętych kwarantanną. Obecnie w powiecie brodnickim jest 276 takich ludzi, z czego 24 przebywa w ośrodku przeznaczonym do kwarantanny zbiorowej. Bez zmian pozostaje liczba objętych nadzorem sanitarnym. Ta forma kontroli zastosowana została w stosunku do 12 osób. Po raz kolejny przypominam o zasadach bezpieczeństwa, które obowiązują w związku ze stanem epidemii, a także o konieczności bezwarunkowego stosowania się do wytycznych, jak również do zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz innych służb. Ponownie apeluję o zainteresowanie się osobami starszymi w swoim otoczeniu, w szczególności tym, czy są zaopatrzone w żywność, lekarstwa i niezbędne produkty higieniczne. O wszelkich niepokojących sygnałach w tym zakresie prosimy powiadamiać odpowiednie służby. Na temat ewentualnej zmiany sytuacji epidemiologicznej oraz podejmowanych w związku z tym działaniach będziemy powiadamiać na bieżąco.