DOTYCZĄCY AKTUALNEJ SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ W ZWIĄZKU Z OGŁOSZENIEM STANU EPIDEMII

Od wydania poprzedniego komunikatu sytuacja epidemiologiczna na terenie powiatu brodnickiego nie uległa zasadniczej zmianie. Nie stwierdzono nowych przypadków zakażenia koronawirusem SARS CoV-2. Na chwilę obecną nie ma też osób hospitalizowanych w związku z podejrzeniem zakażenia. Jak już informowałem, jedna osoba w powiecie brodnickim jest zakażona, ale jej stan nie wymaga hospitalizacji. Przebywa pod kontrolą w izolacji domowej. Do 240 natomiast wzrosła liczba osób przebywających w kwarantannie, 23 z nich odbywają ją w ośrodku przeznaczonym do kwarantanny zbiorowej. Pozostają tam w warunkach izolacji od innych osób objętych tego typu kwarantanną. Nie zmieniła się liczba osób objętych nadzorem sanitarnym. Ta forma kontroli zastosowana została w stosunku do 12 osób. Przypominam jednocześnie o zmianie harmonogramu wydawania systematycznych komunikatów Starosty Brodnickiego dotyczących aktualnej sytuacji epidemiologicznej w powiecie. Od dziś będą wydawane codziennie o godz. 9.30, za wyjątkiem niedzieli. Przypominam też o nowych zasadach bezpieczeństwa, w tym ograniczenie w przemieszczaniu się, które obowiązują w związku ze stanem epidemii. Do szczegółowych informacji na ten temat odsyłam na strony serwisu rządowego, Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz Starostwa Powiatowego w Brodnicy. Jednocześnie apeluję o bezwarunkowe stosowanie się do nowych zasad bezpieczeństwa oraz zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i innych służb. Apeluję też o zainteresowanie się osobami starszymi w swoim otoczeniu, w szczególności czy są zaopatrzone w żywność, lekarstwa i niezbędne produkty higieniczne. O wszelkich niepokojących sygnałach w tym zakresie prosimy powiadamiać odpowiednie służby. O ewentualnej zmianie sytuacji epidemiologicznej oraz podejmowanych w związku z tym działaniach będziemy powiadamiać na bieżąco.