13 czerwca w starostwie Wójt Gminy Bobrowo i starostowie podpisali dwie umowy  w sprawie realizacji wspólnych  inwestycji drogowych Gminy i Powiatu.  

Ćwiczenia przeciwpowodziowe jednostek ochrony przeciwpożarowej Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego powiatu golubsko-dobrzyńskiego, brodnickiego oraz rypińskiego.

15 czerwca 2018 roku z przyczyn technicznych nieczynny będzie wydział Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Brodnicy .

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy zdobyło certyfikat „SZKOŁY MŁODYCH PATRIOTÓW”.

Starostwo Powiatowe w Brodnicy zaprasza do konkursu na prezentację multimedialną. Konkurs organizowany jest z okazji przypadającego w tym roku jubileuszu 20-lecia działania samorządu powiatowego .

15 czerwca w I LO im. Filomatów Ziemi Michałowskiej odbędę się uroczystości związane z jubileuszem 145-lecia szkoły.

14 zespołów na stadionie OSiR w Brodnicy wzięło udział w " Małych Mistrzostwach Świata " zorganizowanych przez BKS Sparta .

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica oraz Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych Tłok zaprasza na spotkanie informacyjno-promocyjne dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie „Inicjuj z FIO na start”.

30 maja w III LO odbyła się uroczystość różyczkowania.  69 absolwentów szkoły otrzymało róże z rąk swoich młodszych kolegów z klas drugich. W obecności wielu  gości wyróżniono najlepszych uczniów szkoły.

Będą nowe plany urządzania lasów na terenie gminy Brzozie .