DOTYCZĄCY AKTUALNEJ SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ DANE DLA POWIATU BRODNICKIEGO
• Kwarantanna - 34; ośrodki zbiorowe - 0; zakażeni - 1; nadzór sanitarny - 0; ozdrowieńcy - 10; hospitalizowani - 0; zmarli - 1.
Szanowni Państwo!
Wczoraj wieczorem służby Wojewody Kujawsko-Pomorskiego potwierdziły kolejny przypadek koronawirusa w województwie kujawsko-pomorskim. Próba od osoby z powiatu brodnickiego pobrana w 12 dniu kwarantanny dała wynik dodatni. Po okresie
względnego spokoju to drugi przypadek w ciągu 24 godzin nas terenie województwa.
Ten fakt z całą mocą uświadamia nam wszystkim, że epidemia wciąż trwa. I nie powinniśmy o tym zapominać. Postępujmy rozsądnie i stosujmy się do zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Nasza ostrożność chroni nas samych, ale też naszych
bliskich i nasze otoczenie. Pamiętajmy o tym.
Rozluźnienie rygorów sanitarnych cieszy, ale nie zwalnia nas z odpowiedzialności. O tym, że zagrożenie stale jest obecne, możemy się przekonać, patrząc nie tylko na jeszcze ciągle liczne przypadki zakażeń na terenie kraju, ale - jak się okazuje –
i w naszym bezpośrednim otoczeniu.
 
Piotr Boiński
Starosta Brodnicki