Od 3 kwietnia br. na obszarze zarządzanym przez Nadleśnictwo Brodnica obowiązuje zakaz wstępu do lasu dla osób nieupoważnionych. Zakaz został wprowadzony w związku ze stanem epidemii koronawirusa.  

- article.jpg

Lasy Państwowe na polecenie premiera wprowadziły tymczasowy zakaz wstępu na tereny leśne. Podstawą prawną do tego jest art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, a także § 17 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Polecenie prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego skierowane zostało do jednostki PGL Lasy Państwowe. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu wstępu do lasu na terenie Nadleśnictwa Brodnica wydał Nadleśniczy Nadleśnictwa Brodnica.