DOTYCZĄCY AKTUALNEJ SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ W ZWIĄZKU Z OGŁOSZENIEM STANU EPIDEMII Do momentu wydania niniejszego komunikatu nie stwierdzono na terenie powiatu brodnickiego nowych przypadków zakażenia koronawirusem SARS CoV-2.

Niemniej jednak sytuacja jest dynamiczna i w każdej chwili może ulec zmianie. Będziemy o tym niezwłocznie informować.

Na tę chwilę nie ma osób hospitalizowanych w związku z podejrzeniem zakażenia. Nadal tylko jedna osoba na terenie powiatu jest zakażona. Jednakże wzrosła znacznie liczba osób w kwarantannie. Obecnie są nią objęte 384 osoby (poprzednio 297), z czego 27 (poprzednio 26) przebywa w ośrodku przeznaczonym do kwarantanny zbiorowej. Bez zmian pozostaje liczba objętych nadzorem sanitarnym. Ta forma kontroli zastosowana została w stosunku do 12 osób.

W związku sytuacją epidemiologiczną na terenie powiatu brodnickiego oraz województwa kujawsko-pomorskiego, po raz kolejny przypominam o zasadach bezpieczeństwa, które obowiązują w związku ze stanem epidemii, a także o konieczności bezwarunkowego stosowania się rygorów kwarantanny, jak również do wytycznych oraz zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i innych służb. Ponownie apeluję o zainteresowanie się osobami starszymi w swoim otoczeniu, w szczególności tym, czy są zaopatrzone w żywność, lekarstwa i niezbędne produkty higieniczne.

O wszelkich niepokojących sygnałach w tym zakresie prosimy powiadamiać odpowiednie służby.