DOTYCZĄCY AKTUALNEJ SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ W ZWIĄZKU Z OGŁOSZENIEM STANU EPIDEMII Na chwilę obecną sytuacja sanitarno-epidemiologiczna na terenie powiatu brodnickiego przedstawia się następująco: mamy dziewięć osób zakażonych koronawirusem SARS CoV-2.

Jak już informowałem wczoraj, badania potwierdziły obecność wirusa u ośmiu nowych osób. Ponadto jedna osoba z powiatu jest hospitalizowana w związku z podejrzeniem zakażenia. Spadła liczba osób w kwarantannie. Do godziny 14. wczoraj było nią objętych 331 osób (poprzednio 384), z czego 27 (bez zmian) przebywa w ośrodku przeznaczonym do kwarantanny zbiorowej. Pod nadzorem sanitarnym. pozostają 2 osoby. Apeluję do wszystkich objętych kwarantanną domową, by ściśle przestrzegali dyscypliny sanitarnej. Przypominam, że opuszczanie wyznaczonych miejsc jest zakazane. Wobec naruszających ten obowiązek będą stosowane kary grzywny. Konieczność bezwarunkowego stosowania się do rygorów kwarantanny, jak również do wytycznych oraz zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i innych służb leży w interesie dobra nas wszystkich. Zostańmy w domu. Nie narażajmy zdrowia własnego i naszych bliskich. Apeluję ponownie także o zainteresowanie się osobami starszymi w swoim otoczeniu, w szczególności tym, czy są zaopatrzone w żywność, lekarstwa i niezbędne produkty higieniczne. O wszelkich niepokojących sygnałach w tym zakresie prosimy powiadamiać odpowiednie służby. W przypadku zmiany sytuacji epidemiologicznej w powiecie będziemy niezwłocznie informować.