Osoby, które złożyły wniosek na zakup preferencyjny węgla prosimy o cierpliwość.

Na dzień dzisiejszy nie otrzymaliśmy jeszcze informacji o terminie dostawy węgla od podmiotu wprowadzającego węgiel do sprzedaży. Gmina poinformuje mieszkańców po uzyskaniu szczegółowych informacji.

Składanie wniosków
Mieszkańcy Gminy Miasta Brodnicy zainteresowani kupnem węgla, zobowiązani są do złożenia wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.
Wnioski można złożyć osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Wzór wniosku dostępny jest w załączniku (pod tekstem) lub w wersji papierowej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy.
W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Weryfikacja wniosków i procedura postępowania
Po pozytywnej weryfikacji wniosku mieszkaniec zostanie poinformowany telefonicznie o zakwalifikowaniu wniosku oraz terminie dokonania wpłaty (w kasie Urzędu Miejskiego w Brodnicy ). Na podstawie dokumentu wystawionego przez gminę, po uiszczeniu należnej opłaty, mieszkaniec będzie mógł udać się do wskazanego składu węgla w celu jego odbioru.
W przypadku pytań i wątpliwości więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 451 073 576.
W związku licznymi pytaniami o dostępny asortyment węgla informujemy, że będzie to: groszek (rozmiar od 5 do 25 mm) oraz orzech (powyżej 25 mm). Osoby chcące kupić węgiel groszek, zamiast ekogroszku, muszą sprawdzić dokumentację techniczno-ruchową posiadanego pieca, pod kątem rodzaju paliwa jakie może być stosowane w ich kotłach.