17 listopada br. w Urzędzie Miejskim w Brodnicy zostały podpisane umowy na realizację dwóch projektów zgłoszonych w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Brodnicy.

Pierwszy z nich dotyczyć będzie „Budowy świata dziecka - ekologiczno-edukacyjnego placu zabaw dla dzieci i młodzieży przy ulicy tatrzańskiej w Brodnicy”. Projekt został zgłoszony przez Marcina Wódkowskiego w Budżecie Obywatelskim na 2021 rok. Drugi projekt zakłada budowę placu zabaw na ul. Zieleniewskiej. Jest to projekt z obecnego Budżetu Obywatelskiego zgłoszony przez Mateusza Szafrańskiego. Obydwie inwestycje mają zostać zrealizowane w ciągu 240 dni od dnia podpisania umowy.

„Budowa świata dziecka - ekologiczno-edukacyjny plac zabaw dla dzieci i młodzieży przy ulicy tatrzańskiej w Brodnicy” polegać będzie na:
- budowie boiska wielofunkcyjnego (boiska do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej)
- budowie piłko chwytów
- budowie placu zabaw o nawierzchni piaszczystej
- budowie ogrodzenia placu zabaw
- montażu lamp hybrydowych solarno-wiatrowych z oprawami oświetleniowymi LED
- budowie chodnika
- montażu urządzeń małej architektury, placu zabaw, boiska wielofunkcyjnego,
- wykonanie trawników
- wykonanie ścieżki sensorycznej
- wykonaniu nasadzeń zieleni
- niwelacji terenu, wykonanie rowów, skarp, przemieszczenia mas ziemnych

Koszt inwestycji: 971 700 zł brutto
Wykonawcą prac będzie BAYDO sp. z o.o. z Bydgoszczy

„Budowa placu zabaw przy ulicy Władysławy Zieleniewskiej w Brodnicy” zakłada:
- budowę placu zabaw wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej z piasku płukanego
- montaż furtki w istniejącym ogrodzeniu
- wykonanie fragmentu ogrodzenia siatkowego bez cokołu
- montażu urządzeń małej architektury, placu zabaw
- wykonanie trawników
- nasadzenie drzew liściastych
- nasadzenie ziół

Koszt inwestycji: 233 083,23 zł brutto
Wykonawcą prac będzie Lider Konsorcjum: Joanna Pędzisz firma JORDAN z Torunia