Komunikat Burmistrza Brodnicy.

Szanowni Państwo, Mieszkańcy i Mieszkanki Brodnicy…

Wszystkie miasta i samorządy w Polsce, w tym Brodnica, przygotowują się do oszczędzania energii elektrycznej. Wymusiły to na nas ogromne podwyżki cen prądu. Wydatki na energię elektryczną to ważny składnik stałych kosztów samorządów. Próbujemy je zmniejszyć inwestując w nowoczesne technologie monitoringu zużycia energii i zarządzania oświetleniem. Analizujemy różne możliwości pozyskania finansowania ze środków krajowych i europejskich. Szukając oszczędności rozważamy możliwość zmniejszenia natężenia światła w oświetleniu ulicznym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zapewniam jednak, że nie będzie ciemnych ulic i parków, nikt nie narazi bezpieczeństwa mieszkańców Brodnicy i kierowców. Licząc się z nadchodzącym kryzysem energetycznym, który już skutkuje wysokimi kosztami energii oraz ograniczeniami w dostawach, poleciłem miejskim jednostkom organizacyjnym oraz podległym im jednostkom, aby dokonały przeglądu możliwości ograniczenia zużycia energii, w sposób niezaburzający realizacji podstawowych zadań jednostek i zabezpieczający najważniejsze potrzeby użytkowników. Na bieżąco obserwujemy sytuację na rynku energetycznym, korzystając z fachowej wiedzy w zakresie trendów w cenach energii.
Prawda jednak jest taka, że miasta nie mają dużego pola manewru, muszą przygotować się na słone rachunki. W dobrej sytuacji są te miejscowości, w tym Brodnica, które podpisały jeszcze umowy ze stałymi cenami energii i których kontrakty wygasają dopiero za kilkanaście miesięcy. Dlatego, już w 2020 roku zdecydowałem się na przeprowadzenie przetargu, związanego z podniesieniem standardu oświetlenia ulicznego, nie na jeden rok, ale na 3 lata, gwarantując tym samym możliwie najkorzystniejsze warunki przez cały okres trwania umowy. Dzięki temu nie przewidujemy znaczącego wzrostu kosztów, związanych z eksploatacją lamp ulicznych.
W tegorocznych przetargach ceny są już wyższe. Nie jest tajemnicą, że sytuacja jest trudna, a wzrost stawek hurtowych za prąd jest nieproporcjonalny względem ponoszonych kosztów, które wynikają z rosnącej ceny węgla kamiennego oraz uprawnień do emisji CO2. W ostatnich miesiącach średnioważona cena energii elektrycznej oferowana przez najkorzystniejszego oferenta była o kilkaset procent wyższa!
Brodnica kupuje prąd jako Brodnicka Grupa Zakupowa, w skład której wchodzą okoliczne gminy: Bartniczka, Bobrowo, Brodnica jako lider i powiat brodnicki, Brzozie, Golub-Dobrzyń, Kowalewo Pomorskie, Książki, Lisewo, Osiek, Radomin, Zbiczno, Zbójno, MPWiK Brodnica, Gminna Biblioteka Publiczna Brzozie, Miasto i Gmina Górzno, Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie, Gmina Miasto Wąbrzeźno i powiat wąbrzeski, Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie.
Szacowaliśmy, że koszty związane z zakupem energii na rok 2023 zamkną się w kwocie nie przekraczającej 7,7 mln. zł. Jako lider grupy ogłosiliśmy więc przetarg na dostawę energii elektrycznej, na który wpłynęła tylko jedna oferta z firmy Enea i to na drugą część przetargu, dotyczącą lokali i obiektów w grupie taryfowej B. Do tej pory stawka netto, dla całej grupy zakupowej, wynosiła 535,80 zł za 1 MWh. Enea zaproponowała cenę 2 335, 0 zł za 1 MWh, czyli czterokrotność dotychczasowej stawki.
W związku z tym zaplanowałem na 15 września 2022 r. spotkanie członków BGZ, na którym zapadnie decyzja o dalszym postępowaniu w sprawie.

Jarosław Radacz
Burmistrz Brodnicy