Sesja Młodzieżowej Rady.

14 czerwca 2022 r. o godz. 14.30 w sali 202 Urzędu Miejskiego w Brodnicy odbędzie się II sesja Młodzieżowej Rady Konsultacyjnej Gminy Miasta Brodnicy szóstej kadencji, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór osoby odpowiedzialnej za sporządzenie protokołu z sesji.
5. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Młodzieżowej Rady.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skierowania wniosków do Burmistrza Brodnicy.
7. Wnioski i zapytania radnych.
8. Zamknięcie II sesji Młodzieżowej Rady Konsultacyjnej Gminy Miasta Brodnicy.