Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych po okresie przerwy, spowodowanej przede wszystkim pandemią, przygotowała cykl czterech spotkań dla organizacji pozarządowych z regionu, które będą okazją do dyskusji, rozmów i wymiany pomysłów między stowarzyszeniami i fundacjami. Drugie ze spotkań zaplanowane zostało na 21 czerwca br. w Brodnicy w Domu Harcerza.

To "dzień dla organizacji pozarządowych" – dwa spotkania tematyczne prowadzone w dwóch równoległych grupach pod wspólnym tytułem oddającym aktualną sytuację i kondycję sektora obywatelskiego: „Co zrobić by działania naszych organizacji były bardziej skuteczne”. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
Szczegóły organizacyjne, program spotkania oraz formularz zgłoszenia znaleźć można na stronie: https://federacja-ngo.pl/trzy-spotkania-organizacji-pozarzadowych-w-wojewodztwie---zapraszamy-,692,l1.html?fbclid=IwAR1VVoHREUrpX1tKHT5Ev_Zh-gzq74WggC0yFv-p5auP9YqoHutFcfQ0Jvw