Od początku wojny Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy (WSG) wraz z Konsulatem Honorowym Ukrainy w Bydgoszczy i przy wsparciu Konsulatu Ukrainy w Gdańsku aktywnie pomagają czasowo przesiedlonym Ukraińcom.

W celu skutecznej realizacji tych działań w naszej części województwa, na kampusie WSG otwarto Regionalny Punkt Informacyjno-Doradczy pod patronatem Konsula Honorowego Ukrainy w Bydgoszczy oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Konsekwencją wojny jest zniszczona infrastruktura cywilna i tym samym przeprowadzenie zewnętrznej niezależnej oceny (ZNO), jednego egzaminu wstępnego (JEW) / jednego profesjonalnego testu wstępnego (JPTW), które służą zapewnieniem sprawiedliwego przyjmowania na uczelnie wyższe, w tradycyjnym formacie nie jest możliwe.
W związku z tym Rada Najwyższa Ukrainy zmieniła podejście do organizacji kampanii wprowadzającej. Zgodnie z Procedurą przyjęć na studia wyższe w 2022 r., aby wstąpić do placówek edukacyjnych w celu uzyskania tytułu licencjata w 2022 r., konieczne będzie zdanie narodowego testu multidyscyplinarnego (NTM), w celu uzyskania tytułu magistra (niektóre specjalności): złożony test magisterski (ZTM) oraz magisterski test kompetencji edukacyjnych (MTKE).
Biorąc pod uwagę liczbę uczestników (7731), którzy zdecydowali się aplikować do Rzeczypospolitej Polskiej, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy (WSG) znalazła się na liście tymczasowych ośrodków egzaminacyjnych dla NTM, ZTM i MTKE.
Istnieje zatem możliwość przystąpienia do NTM i ZTM/MTKE w Bydgoszczy, a także o konieczność uczestników NTM od 21 czerwca do 7 lipca przejścia etapu potwierdzenia udziału w testach i wybrania miasta Bydgoszcz jako punktu przystąpienia do testu.