Przypominamy, że do 30 czerwca 2022 r. należy złożyć obowiązkową deklarację dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw (CEEB).

Oznacza to, że każdy właściciel/zarządca budynków, bloków, obiektów usługowych jest zobowiązany do wypełnienia i złożenia deklaracji.
Bazę Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) prowadzi Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego można również znaleźć szczegóły dotyczące samej bazy.
Deklarację można złożyć w prosty i szybki sposób przez stronę www.ceeb.gov.pl, wystarczy mieć profil zaufany lub e-dowód.
Dla osób, które nie mogą złożyć deklaracji on-line istnieje możliwość złożenia jej w formie papierowej w Urzędzie Gminy. Dla budynków zlokalizowanych na terenie Brodnicy właściwym urzędem jest Urząd Miejski w Brodnicy, ul. Kamionka 23. Dane z deklaracji trafią do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
Na złożenie deklaracji właściciele i zarządcy budynków mają czas do końca czerwca 2022 roku. Należy jednak pamiętać, że właściciele i zarządcy budynków, w których zainstalowano NOWE źródło ciepła mają 14 dni od jego uruchomienia na złożenie deklaracji do CEEB. 14 dniowy termin na złożenie deklaracji obowiązuje także właścicieli nowo wybudowanych budynków.
Celem złożenia deklaracji jest pozyskanie rzetelnych i wiarygodnych informacji od mieszkańców na temat używanych źródeł ogrzewania swoich domów oraz stosowanego opału. Zebranie tych informacji w jedna bazę, pozwoli podejmować skuteczne działania mające na celu poprawę jakości powietrza.