Znane są wyniki II edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.

Gmina Miasta Brodnicy otrzymała kwotę 4 892 500 zł dofinansowania na przebudowę ulic miejskich. W ramach złożonego wniosku planowana jest:
1.    Przebudowa ul. Skarpa
2.    Przebudowa ul. Lipowej wraz z chodnikiem
3.    Przebudowa ul. J. Słowackiego z chodnikiem
4.    Przebudowa ul. Mieszka I wraz z chodnikami oraz miejscami postojowymi
5.    Przebudowa ul. Sucharskiego wraz z chodnikami
6.    Przebudowa ul. Topolowej z chodnikiem
7.    Przebudowa dojazd do garaży na ul. Nowa Kolonia
8.    Przebudowa ul. Orzeszkowej wraz z chodnikiem
9.    Przebudowa ul. Skromnej z chodnikiem
10.    Przebudowa ul. Jasnej wraz z chodnikami
11.    Przebudowa ul. Osiedlowej poprzez budowę chodnika
12.    Przebudowa ul. Świętokrzyskiej polegającej na budowie chodnika wraz z parkingiem
13.    Przebudowa ul. Wysokiej połączenie z ul. 18 stycznia wraz z chodnikiem
14.    Przebudowa ul. Matejki wraz z chodnikami