SERWISY PRASOWE

Miasto i Powiat

Na Sygnale

Wybory samorządowe – przydatne informacje

7 kwietnia 2024 r. głosowanie w wyborach do Rady Miejskiej w Brodnicy oraz w wyborach Burmistrza Brodnicy odbywać się będzie w 15 stałych obwodach głosowania i 1 obwodzie odrębnym (w szpitalu dla pacjentów szpitala). Informacja o siedzibach obwodowych komisji wyborczych jest dostępna na urzędowych tablicach wyborczych (obwieszczenie Burmistrza Brodnicy z dnia 4.03.2024r. o obwodach głosowania i siedzibach komisji wyborczych) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Brodnicy https://bip.brodnica.pl/index.php?type%3D4%26name%3Dbt29%26func%3Dselectsite%26value%255B0%255D%3D225850.

Nad przebiegiem wyborów czuwa Miejska Komisja Wyborcza w Brodnicy z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Brodnicy, ul. Kamionka 23, pokój 205, tel. 56 4930333.

W celu umożliwienia powszechnego udziału obywateli w głosowaniu, wyborcy niepełnosprawni i osoby starsze mogą zgłaszać prośby o dowóz do lokalu wyborczego. Zgłoszenia należy składać do Urzędu Miejskiego w Brodnicy ul. Kamionka 23 w dniu głosowania pod numer telefonu 564930305.

Każdy wyborca otrzyma 4 karty do głosowania:

1. W wyborach Burmistrza Brodnicy,

2. W wyborach do Rady Miejskiej w Brodnicy

3. W wyborach do Rady Powiatu w Brodnicy

4. W wyborach do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wyborca ma prawo oddać na każdej karcie do głosowania swój głos, stawiając krzyżyk w kratce po lewej stronie przy nazwisku jednego wybranego przez siebie kandydata.

Zmiana lokali wyborczych:

Od wyborów październikowych nastąpiła w dwóch przypadkach zmiana lokali wyborczych:

1. mieszkańcy ulic: 3 Maja, Bazarowej, Czwartaków, Mazurskiej, Mostowej, Nad Drwęcą, Piwnej głosują w Hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. 3 Maja (nie ma komisji wyborczej w budynku w samym Szkoły)

2. mieszkańcy ulic: Królowej Jadwigi, Ks. Kujota, Łaziennej, Paderewskiego, Sienkiewicza, Sokołów, Wybickiego będą głosować w Pałacu Anny Wazówny przy ul. Zamkowej 1 (zakończył się remont dachu na głównym wejściem do Pałacu i komisja wyborcza wraca do siedziby, gdzie przez wiele lat była zlokalizowana).

Share This Post

Post Navigation

Leave a Reply

Post Tags

related Posts