SERWISY PRASOWE

Miasto i Powiat

Na Sygnale

Beehouses – oaza dla miejskich pszczół

Urząd Miejski w Brodnicy wsparł projekt Fundacji „Zwolnieni z teorii” pn. Brodnica Beehouses – oaza dla miejskich pszczół. Projekt polegał na zakupie 7 domków dla zapylaczy i 5 „bomb kwietnych” oraz przeprowadzeniu lekcji edukacyjnych. Domki oraz "bomby kwietne" zostały przekazane szkołom podstawowym w Brodnicy. 1 domek trafił również do Domu Seniora. W każdym miejscu, które odwiedzili młodzi ekolodzy, przeprowadzono edukację dzieci i dorosłych na tematy związane z małymi zapylaczami. Rozmawiano m. in. o rodzajach zapylaczy, jaka jest ich rola w ekosystemie, a także dlaczego są pożyteczne i nie wolno ich zabijać. Zorganizowane zostały również warsztaty nt. budowy domków z wykorzystaniem słomek, kawałka sznurka i pustej butelki.

Fundacja „Zwolnieni z teorii” od 2013 roku wychodzi naprzeciw edukacji szkolnej, uzupełniając ją o przestrzeń do zdobywania praktyki. Działa w oparciu o nowoczesną metodykę nauczania, w ramach której robiąc prawdziwy projekt społeczny, rozwija się kompetencje proinnowacyjne, potrzebne w pracy i prawdziwym życiu takie jak: empatia i poczucie sprawstwa, kreatywność, praca zespołowa, komunikacja czy rozwiązywanie problemów.

Jest organizatorem praktycznej, ogólnopolskiej Olimpiady Zwolnieni z Teorii, w ramach której uczniowie sami organizują projekty społeczne. Po realizacji własnej inicjatywy uczestników prowadzi innowacyjna platforma edukacyjna. Dzięki niej wiedzą jak działać i uczą się zarządzania projektem w profesjonalny sposób.

Share This Post

Post Navigation

Leave a Reply

Post Tags

related Posts