SERWISY PRASOWE

Miasto i Powiat

Na Sygnale

Umowy o dofinansowanie w sferze „kultury” przekazane

24 kwietnia br. w Urzędzie Miejskim w Brodnicy odbyło się spotkanie z organizacjami pozarządowymi, które ubiegały się o dofinansowanie w ramach konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych w sferze kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2024. Podczas spotkania Burmistrz Brodnicy Jarosław Radacz przekazał umowy o dofinansowanie oraz podziękował za wkład w rozwój życia kulturalnego Brodnicy.

Dofinansowanie otrzymało 12 projektów na łączną kwotę  270 000 zł. W ramach konkursu zostaną zrealizowane następujące zadania:

1. XXVII Festiwal Artystyczny Osób Niepełnosprawnych pod hasłem: „Melodie sercem wyśpiewane” - Towarzystwo Rodziców Dzieci Specjalnej Troski 7 000,00 zł;

2. Ogólnopolski Festiwal „Brodnicka Uczta Teatralna” 2024 - Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury i Sztuki „Bractwo” – 16 000,00 zł;

3. Kreacje - Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury i Sztuki „Bractwo” – 4 000,00 zł;

4. Pielęgnujemy słowiańskie tradycje – „Jare Gody” - Caritas Diecezji Toruńskiej; Brodnickie Centrum Caritas im. Biskupa Jana Chrapka – 4 000,00 zł;

5. XIV Brodnickie Nocne Manewry Patriotyczne XI Brodnicka Nocna Majówka Patriotyczna - Stowarzyszenie ,,Na Wiejskiej” – 8 000,00 zł;

6. XII Festiwal Piosenki Harcerskiej, Żeglarskiej i Turystycznej - Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP Hufiec Brodnica – 5 000,00 zł;

7. Posiad Galicyjski – obrzędy zaślubin - Fundacja SieChce – 4 000,00 zł;

8. Festiwal piosenki przedszkolnej – Brodnickie Stowarzyszenie Oświatowe – 4 000,00 zł;

9. Ździebełko ciepełka 2024 – Towarzystwo Miłośników Ziemi Michałowskiej – 5 000,00 zł;

10. V Warsztaty Muzyczne „WIOSŁO” – Stowarzyszenie Muzyków „WIOSŁO” – 9 000,00 zł;

11. Śladami św. Jakuba na dwóch kółkach – Brodnicka Grupa Rowerowa „Zakręceni” – 4 000,00 zł;

12. „Dbamy o brodnickie zabytki – I etap wymiany orynnowania korpusu nawowego z częściową wymianą uszkodzonych dachówek kościoła p. w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brodnicy oraz montaż orynnowania i podłogi na poddaszu prezbiterium kościoła klasztornego Zakonu Braci Mniejszych – Franciszkanów w Brodnicy” – Brodnickie Stowarzyszenie Kultury – 200 000,00 zł.

Share This Post

Post Navigation

Leave a Reply

Post Tags

related Posts