SERWISY PRASOWE

Miasto i Powiat

Na Sygnale

I sesja IX kadencji Rady Miejskiej w Brodnicy

Za nami I sesja IX kadencji Rady Miejskiej w Brodnicy, podczas której Burmistrz Brodnicy oraz 21. radnych złożyło ślubowanie. Wybrany też został przewodniczący rady, którym został ponownie Artur Dombrowski oraz wiceprzewodniczący - Maciej Betlejewski i Dariusz Kaliszer. Podczas pierwszej sesji radni powołali następujące komisje w skład których weszli:

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Praworządności

Przewodniczący Komisji - BUDKA Arkadiusz

BIELAWA Renata

PAWLAK Marcin

ZAKRZEWSKA Jadwiga

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych

Przewodniczący Komisji ZABŁOTNY Paweł

BARTOSZEWSKA Justyna

KALISZER Dariusz

KĘDZIA Paweł

WIŚNIEWSKI Wojciech

Komisja Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Przewodniczący Komisji TYBURSKI Jacek

BETLEJEWSKI Maciej

KALISZER Dariusz

KOWALSKI Jan

PAWLAK Marcin

Komisja Kultury, Turystyki i Promocji Miasta

Przewodniczący Komisji SZAFRAŃSKI Mateusz

BARTKOWSKA Brygida

BARTOSZEWSKA Justyna

GIBAS Agnieszka

PAWŁOWSKI Jakub

Komisja Oświaty, Wychowania i Sportu

Przewodniczący Komisji GUTOWSKI Zbigniew

BARTOSZEWSKA Justyna

PAWŁOWSKI Jakub

TUPTYŃSKI Marek

TWAROGOWSKI Adam

Komisja Polityki Społecznej, Ochrony Zdrowia i Rodziny

Przewodniczący Komisji ZAKRZEWSKA Jadwiga

BIELAWA Renata

GIBAS Agnieszka

TWAROGOWSKI Adam

ZABŁOTNY Paweł

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Przewodnicząca Komisji PAWLAK Marcin

BETLEJEWSKI Maciej

TUPTYŃSKI Marek

RUMIŃSKA Joanna

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca Komisji BARTKOWSKA Brygida

BIELAWA Renata

GUTOWSKI Zbigniew

RUMIŃSKA Joanna

Share This Post

Post Navigation

Leave a Reply

Post Tags

related Posts