SERWISY PRASOWE

Miasto i Powiat

Na Sygnale

Granty Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich

Zarząd Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich, którego Brodnica jest członkiem, ogłosił Konkurs „Granty Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich” na rok 2024 dla miast członkowskich.

Tematy konkursu ”Granty Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich” obowiązujące w 2024 roku:

• Profilaktyka zdrowia psychicznego;

• Zdrowy i aktywny senior.

Miasta i gminy – członkowie Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich, jednostki organizacyjne im podległe oraz działające na terenie tych miast i gmin podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie kierujące się osiągnięciem zysku mogą otrzymywać dofinansowanie w ramach konkursu „Granty Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich”. Regulamin i wniosek konkursowy dostępne są w załącznikach.

Wnioski należy składać do lokalnego koordynatora Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich w Urzędzie Miejskim lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected], w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 kwietnia 2024 r. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Share This Post

Post Navigation

Leave a Reply

Post Tags

related Posts

Artykuł sponsora/partnera - zawiera lokowanie produktu/marki