artykuły tematyczne

Porady

Artykuły zawierają lokowanie produktu, marki lub wskazanie sponsora

Na czym polega kompleksowy transport międzynarodowy?

Czy można zdefiniować tak złożony proces, jak transport pomiędzy różnymi krajami? Otóż tak i co ciekawe — można to zrobić na podstawie siedmiu różnych filarów. To dzięki nim międzynarodowe połączenia logistyczne umożliwiają szybki i bezproblemowy przewóz ładunków nawet pomiędzy bardzo oddalonymi od siebie państwami.

Jak rozumieć nowoczesny transport na szczeblu międzynarodowym?

W gruncie rzeczy transport międzynarodowy to swoisty system, w którym poszczególne elementy muszą ze sobą sprawnie zadziałać. Nie wystarczy przewieźć ładunek pomiędzy punktami A oraz B. Istotne jest również to, aby zrealizować szereg dodatkowych procesów i usług, dzięki którym przewóz jest w ogóle możliwy.

Serwis magazynowy

To podstawa transportu międzynarodowego. Aby ładunek mógł zostać przewieziony na dowolną odległość, konieczne jest przeprowadzenie kompleksowego serwisu. W tym celu należy właściwie oznakować towar, zapakować go na palecie i zabezpieczyć w taki sposób, aby towar był bezpieczny na czas przewozu. Dzięki temu możliwa jest jego skuteczna identyfikacja oraz monitorowanie w czasie przewozu.

Rozładunek konsolidacyjny

Coraz częściej do tzw. serwisu magazynowego zalicza się również konsolidację towarów, czyli przepakowywanie ich na paletę zbiorczą tak, aby przyspieszyć ich dostawę do klienta. Proces konsolidacji jest zwykle realizowany w magazynach pośrednich, które stanowią ostatni punkt na drodze przewozu towaru do odbiorcy finalnego.

Magazynowanie towaru

Często jest tak, że towar nie zawsze musi być dowożony do odbiorcy w najkrótszym czasie. Niekiedy przechowuje się (o ile jest to możliwe) przez dłuższy czas, tworząc w ten sposób zapas utrzymujący zdolności handlowe lub produkcyjne. Magazynowanie towaru może odbywać się na wielu etapach przewozu ładunku do klienta.

Spedycja oraz obsługa celna

Przewożony towar musi być również poddany ocleniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. To oznacza konieczność spełnienia wszystkich wymogów przewozowych i wwozowych, a także wypełnienia pokaźnej ilości dokumentów. Transport międzynarodowy nie może być realizowany bez spełnienia wszystkich formalności prawnych.

Sporządzanie dokumentacji

To punkt, który w pewnym stopniu wiąże się ze spedycją i obsługą celną. Należy jednak pamiętać, że dokumenty przewozowe to nie tylko "papiery", które są sporządzane podczas przekraczania granicy, ale również cała dokumentacja towarzysząca przewożonemu ładunkowi i opisująca jego zawartość.

Ubezpieczenie ładunku

Przewożony ładunek musi być również ubezpieczony na wypadek jego zniszczenia. Dzięki temu odbiorca (w razie takiej konieczności) otrzymuje jego ekwiwalent pieniężny.

Monitoring towaru

Sprawny monitoring towaru to gwarancja jego bezpieczeństwa i integralności. Klient docelowy powinien wiedzieć, gdzie aktualnie znajduje się zamówiony towar, a także, w jakich warunkach szczególnych jest przechowywany. Transport międzynarodowy jest realizowany z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa.

NAWIGACJA

WYRÓŻNIONE

Tags

Kategorie

Artykuł sponsora/partnera - zawiera lokowanie produktu/marki