Słowo psycholog kojarzone posiada dzisiaj wiele negatywnych skojarzeń. Uważa się, że to właśnie do niego udaje się osoba, która pragnie zaradzić swoim problemom w sferze psychicznej (ktoś taki udaje się zazwyczaj do psychoterapeuty) albo z lekarzem, który leczy osoby z ciężkimi zaburzeniami (przedstawiciel tej profesji jest certyfikowanym, przeszkolonym lekarzem psychiatrą).

Niewielu ludzie zdaje sobie jednak sprawę, że są to przekonania błędne.

We wspomnianym wcześniej dziale reklamy najważniejszym zagadnieniem jest interakcja konsumenta z produktem, a dokładniej z przekazem reklamowym, który go dotyczy. Cały dzisiejszy marketing opiera się na wiedzy pozyskanej przez psychologów społecznych. To oni wyjaśniają prawa rządzące społecznymi zachowaniami człowieka, rozwiązując zagadki dziwnych zachowań i nawyków.

Psychologa można coraz częściej spotkać w miejscu pracy, działach reklamy czy ośrodkach szkoleniowych. Wszędzie tam, gdzie wykorzystuje się wiedzę o ludzkich zachowaniach oraz relacjach, jakie nawiązują oni z otoczeniem – ściślej mówiąc, o rządzących nimi mechanizmach. W powszechnej opinii utarł się obraz pacjenta siedzącego na kozetce, który opowiada o swoich problemach, podczas gdy większość psychologów nieklinicznych pracuje w zawodach innych specjalistów, radząc sobie w nich całkiem nieźle.

Podobnie jest z wszelkiego typu szkoleniami, na których uczy się umiejętności miękkich – negocjacji, autoprezentacji, radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych i stresowych. Bez odpowiedniego przygotowania w zakresie ludzkie zachowania i mechanizmów, jakie nimi rządzą, trudno było by wyjaśnić, a tym bardziej nauczyć skutecznych metod.

Aby zostać psychologiem należy ukończyć jednolite studia magisterskie – nie ma inne sposobu, ponieważ nauka zgłębiająca tajemnice ludzkiego umysłu jest złożoną dziedziną wiedzy, rozprzestrzeniającą się na rozmaite obszary wiedzy, asymilującą się nie tylko z bliskimi sąsiadami: socjologią, filozofią czy pedagogiką, ale również tymi odległymi, pozornie ze sobą niepowiązanymi – elektroniką czy informatyką (sztuczna inteligencja).

Człowiek jest przedmiotem zainteresowania naukowców niemal wszystkich epok począwszy od starożytności. Złożoność jego natury, stopień skomplikowania jego relacji z innymi przedstawicielami własnego gatunku, gatunków pokrewnych oraz zupełnie z nim niezwiązanych pozwolił stworzyć cały obszar badań, a naśladowanie wzorów, które w ten sposób powstały doprowadził do narodzin maszyn zdolnych samodzielnie myśleć, a także – choć wciąż w ograniczonym zakresie, który stale się powiększa – działać.

loading...
  Polecamy książki

Porady dla czytelników

loading...
Zdrowie i uroda
Finanse
Firma
Prawo i Podatki
Gadżety i Hobby
Moda i Trendy
Budownictwo
loading...
Polecane artykuły