Czasami trudno zrozumieć wszystkie mechanizmy, jakie rządzą prawniczym światem. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że posiadanie odpowiednich kompetencji w kontekście wiedzy prawniczej, wymaga stosownych predyspozycji intelektualnych. I właśnie dlatego zdecydowana większość spraw sądowych, wymaga skorzystania z pomocy kancelarii prawnej.

Jeżeli jesteś posiadaczem gruntu oznaczonego jako las, masz obowiązek zapłaty podatku leśnego. W takiej sytuacji warto zapoznać się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi sposobu rozliczenia z fiskusem. Sprawdź, co warto wiedzieć o podatku leśnym!

Zrzeczenie się spadku tak naprawdę obejmuje umowę dotyczącą spraw przyszłych, zawartą między spadkobiercą a spadkodawcą – jednak jeszcze za jego życia. Przyjęło się mimo to mówić także o zrzeczeniu się spadku, gdy mamy na myśli jego odrzucenie już po śmierci spadkodawcy. Warto o tym pamiętać, że te nazwy niekoniecznie są wymienne, a praktyka językowa może doprowadzać do pewnych nieporozumień.

Wybierając kierunek studiów i przyszły zawód, trzeba myśleć o swojej przyszłości i perspektywach rozwoju oraz kariery zawodowej. Decyzja musi być bardzo dokładnie przemyślana, bo dobre wybory mogą przyczynić się do tego, że w swoim fachu będzie się najlepszym. Dużo możliwości daje praca jako adwokat, gdyż praca jest różnorodna, a tematów do opracowania i przeanalizowania jest całkiem sporo. Przesłanek dla których opłaca się wykonywać ten zawód jest naprawdę dużo.

Klienci kancelarii adwokackich często zasięgają porad prawnych w związku z przesłuchaniami. W wielu przypadkach nie do końca wiedzą, dlaczego zostali wezwani oraz w jaki sposób mogą się tego dowiedzieć. Zastanawiają się także jak takie przesłuchanie może wyglądać oraz co grozi za niestawiennictwo.

Każdy z nas może znaleźć się w sytuacji, która będzie wymagała wzięcia udziału w postępowaniu sądowym. Może to zdarzyć się zarówno z powodów zawodowych jak i prywatnych. W naszym kraju funkcjonuje bardzo skomplikowane i często zmieniane prawo. Na wypadek takich okoliczności zawsze warto mieć kontakt do profesjonalnego prawnika.

Prawo rodzinne to jedno z najbardziej dopracowanych rodzajów prawa w Polsce. Łączy ze sobą kilka rodzajów prawa, w tym prawo karne. Charakteryzuje stosunki majątkowe oraz niemajątkowe całej rodziny, definiuje jej charakter, sposób funkcjonowania oraz zasady postępowania wewnątrzrodzinne, oraz te odnoszące się do osób trzecich. Prawo rodzinne oparte jest na Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym, które należy do rozbudowanego w naszym kraju prawa cywilnego.

Miałeś do czynienia ze stłuczką lub kradzieżą samochodu? W takiej sytuacji należy Ci się odszkodowanie. Kwota, którą otrzymasz w znacznym stopniu zależy od opinii rzeczoznawcy. Niestety często zdarza się, że jego decyzja budzi wiele wątpliwości. Co możesz zrobić, gdy nie zgadzasz się z wyceną? Niektórzy odpuszczają niesprawiedliwość i decydują się dołożyć do naprawy auta z własnej kieszeni. Warto jednak zawalczyć o satysfakcjonującą rekompensatę.

Spółka handlowa posiada sieć wodno-kanalizacyjną na terenie gminy, za którą płaci podatek od nieruchomości dla budowli. Jednocześnie gmina dzierżawi tę sieć od spółki. Czy w takim przypadku gmina jest zwolniona ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt 3 lit. I ustawy Pzp?

Trwały i zupełny rozkład pożycia małżonków jest przesłanką niezbędną do orzeczenia przez sąd rozwodu. Wydanie wyroku rozwodowego niesie ze sobą szereg skutków. Jakie konsekwencje ma wniosek o rozwód?