Osoby wysoko wrażliwe to ludzie, którzy posiadają wrodzoną – temperamentalną skłonność do bardziej wnikliwego odbierania różnych aspektów otaczającej ich rzeczywistości i świata społecznego. Z tego też powodu silniej, bardziej intensywnie, głębiej, dotkliwiej mogą reagować emocjonalnie i przeżywać stres napływający wskutek różnorakich bodźców.

Osoba wysoko wrażliwa - czyli jaka?

Należy nie mylić wysokiej wrażliwości z faktem bycia introwertykiem, lub ekstrawertykiem. Szacuje się, że osób wysoko wrażliwych jest około 15-20% w populacji zarówno introwertyków i ekstrawertyków. Z tego powodu wynika wiele różnorakich konsekwencji, które możemy umieścić w kategoriach pozytywnych, lub negatywnych efektów. Potencjalne korzyści: osoba wysoko wrażliwa może posiadać rozbudowaną wyobraźnię i złożone życie wewnętrzne, czułość na piękno, większą umiejętność słuchania i wczuwania się w potrzeby i emocje innych ludzi.

Trudności osób wysoko wrażliwych

Intensywność w przeżywaniu negatywnych emocji

Tendencja do intensywniejszego odczuwanie niestety może nieść ze sobą szereg konsekwencji negatywnych. Ten sam potencjał, który może być źródłem radości i kreatywności, może bywać również przeszkodą do samorealizacji wyżej wymienionych pozytywów. 

Gdyż w odbiorze osoby wysoko wrażliwej częściej otaczający świat może być zbyt zagrażający. Ilość bodźców napływających z zewnątrz może prowadzić do zmęczenia i większej reaktywności, a zatem do większej tendencji reagowania negatywnymi emocjami, takimi jak lęk i złość. To z kolei może być źródłem innych bardziej złożonych konsekwencji, takich jak trudności interpersonalne itd.

Osoby wysoko wrażliwe przeżywają intensywniej negatywne, jak i pozytywne emocje. O ile doświadczanie pozytywnych raczej nie jest problematyczne, to negatywne mogą zostawiać bardzo trwały ślad i ranę, której czasami trudno się pozbyć. Ma to związek z tym, że osoby wysoko wrażliwe mają skłonność na skupianiu się na detalach, drobnych sygnałach i do swoistej nadinterpretacji takich bodźców jako potencjalnie zagrażające. Dlatego mogą bardziej bać się odrzucenia i częściej będą dążyć do spełnienia oczekiwań innych ludzi, oraz do częstego wracania myślami do negatywnych doświadczeń w obszarze, który zinterpretują jako własną porażkę. 

Zaniżona samoocena

Zdecydowanie częściej będą myśleć o sobie gorzej w obliczu założenia: „zrobiłem/am, coś złego”, „powiedziałam/em coś nie tak”, „zachowałem/am się głupio”. Co przekładać się może na postrzeganie siebie znacznie gorzej, aniżeli inni mogą naprawdę oceniać. Czasami samoocena jest tak zaniżona, że tworzy swoistą przepaść między tym jak osób siebie przetwarza, a jak jest w urealnieniu tej oceny.

Wysoka wrażliwość - jak sobie z tym radzić?

Osoba wysoko wrażliwa, kiedy nie wie że taka jest (i to nie jej wina), może mieć poczucie wyobcowania, odrębności, inności w końcu bycia gorszą. To z kolei może determinować destrukcyjnie w strategie poradzenia sobie poprzez nadmierne unikanie, a ta tendencja może się niechybnie przekładać na poziom satysfakcji z życia. Im niższa ocena tej satysfakcji tym gorszy stan emocjonalny i tendencja do rozwoju depresji i zaburzeń lękowych. 

Ku dobremu - istnieją inne opcje na poradzenie sobie z tym. Po pierwsze ważne jest to aby zrozumieć kim jesteśmy. Jeśli to już się uda można nauczyć się zdecydowanie lepiej radzić i wykorzystywać swoje zasoby nie ponosząc tak dużych kosztów emocjonalnych, zdrowotnych i relacyjnych. 

Do tego korzystna może okazać się pomoc psychoterapeuty online, a drogą do zmiany nie jest pozbycie się wysokiej wrażliwości, ale nauczenie się lepszego jej zrozumienia i  skuteczniejszego nią zarządzania