Ortoptysta to specjalista zajmujący się leczeniem zachowawczym zaburzeń widzenia, a także badaniem widzenia obuocznego. Może być on odpowiedzialny również za przygotowywanie pacjentów do zabiegów operacyjnych. Do ortoptystów najczęściej zgłaszają się osoby dorosłe i dzieci z niedowidzeniem lub zezem. W Polsce kształci się ortoptystów od 1979 roku, kiedy to w Krakowskim Studium Zawodowym nr.1 utworzono Wydział Ortoptyczny. Współcześnie edukacja w tym kierunku możliwa jest również w Warszawie, a także innych polskich miastach. Ortoptyści zawsze współpracują z okulistami.

Kiedy zgłosić się do ortoptysty?

Ortoptysta to stosunkowo mało znany, a jednak bardzo potrzebny specjalista. Pomaga on w przypadku problemów ze wzrokiem, które co roku dotykają coraz większej liczby dzieci i dorosłych. Do ortoptysty należy zgłosić się w przypadku niedowidzenia (zaburzenia widzenia zdarzają się nawet pomimo dobrze dobranych okularów), zeza (czyli uciekania oka – w kierunku skroni lub w kierunku nosa; zez może mieć postać jawną lub ukrytą), problemami z wyostrzaniem obrazu na różne odległości (jest to tak zwana niesprawna akomodacja), kłopotów z uzyskaniem trójwymiaru.

Do ortoptysty mogą przychodzić się zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe. Pierwszej wizyty nie należy jednak odkładać na później, zwłaszcza jeżeli podejrzewamy o swojego dziecka zaburzenia wzroku. Zaniedbanie leczenia chorób oczu może prowadzić do problemów w nauce i codziennym funkcjonowaniu młodego człowieka. Konsekwencje zaniedbań są w większości przypadków długofalowe i mogą oznaczać poważne problemy ze wzrokiem w przyszłości.

Czego możemy oczekiwać od ortoptysty?

Osoby, które zdecydują się na terapię ortoptyczną mogą oczekiwać zmniejszenia zeza (specjalne ćwiczenia zalecane przez ortoptystę mogą umożliwić kontrolowanie ustawienia oczu), poprawy widzenia (ortoptysta zaleca ćwiczenia, które mogą skutecznie poprawiać ostrość wzroku). Dzięki leczeniu u ortoptysty możemy poprawić również koordynację wzrokowo-ruchową, rozwinąć świadomość przestrzenną, uzyskać lub poprawić widzenie obuoczne, usprawnić percepcję wzrokową.

Zazwyczaj na pozytywne efekty trzeba poczekać (czas oczekiwania zależy między innymi od problemu ze wzrokiem i stopnia jego nasilenia, a także systematyczności w wykonywaniu ćwiczeń), jednak w przypadku wielu pacjentów są one bardzo satysfakcjonujące i mają niezaprzeczalny wpływ na poprawę jakości życia.

Kilka słów o pracy ortoptysty

Żeby zostać ortoptystą należy ukończyć szkołę policealną (trwa ona dwa lata, a jej program obejmuje 1600 godzin zajęć), a następnie zdać egzamin, który potwierdzi kwalifikacje zawodowe. W Polsce tego typu specjaliści kształceni są od ponad trzydziestu lat. Jako, że ukończenie dwuletniej szkoły policealnej nie umożliwia zdobycia wyższego wykształcenia, ortoptyści często decydują się kontynuować naukę – wybierają zazwyczaj pokrewne kierunki medyczne lub humanistyczne. Praca ta wymaga cierpliwości i poczucia duże odpowiedzialności. Ortoptysta musi współpracować z lekarzem okulistą, a kiedy zajdzie taka potrzeba – również z innymi specjalistami.
Jeżeli chcesz pracować jako Ortoptysta - sprawdź najnowsze oferty pracy tutaj

Jakie są obowiązki ortoptysty?

Do zadań ortoptysty należą między innymi badanie ruchomości gałek ocznych, sprawdzanie ostrości widzenia, określanie kąta zeza, a także poszczególnych stopni widzenia obuocznego, badanie fiksacji i korespondencji siatkówkowej, akomodacji, równowagi sensorycznej oczu. Ortoptysta może dokonywać pomiarów ciśnienia śródgałkowego, wykonać badanie dna oka, pola widzenia, kąta przesączania, fałszywej lokalizacji. Ortoptysta pomaga także w doborze okularów, pryzmatów, czy soczewek kontaktowych. Od ortoptysty oczekuje się stałego doskonalenia swoich kompetencji.

Terapia ortoptyczna

Terapia ortoptyczna zakłada regularne wykonywanie zleconych przez ortoptystę ćwiczeń, których zadaniem może być rozwój, poprawa, a czasem również rehabilitacja konkretnych funkcji wzrokowych. Są one dostosowane do potrzeb i możliwości konkretnej osoby. W przypadku małych dzieci bardzo istotne jest, żeby wszystkie ćwiczenia były wykonywane pod kontrolą ortoptysty. Zaczyna się od zadań prostych, a następnie stopniowo zwiększa poziom ich trudności.

W wielu wypadkach ćwiczenia mogą być wykonywane zarówno w gabinecie ortoptysty, jak i w domu pacjenta.

-----
Szukasz pracy w Brodnicy? Sprawdź oferty pracy na megapraca.pl

undefined