SERWISY PRASOWE

Miasto i Powiat

Na Sygnale

Miejskie pieniądze na kulturę i zabytki rozdane

Konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych w sferze kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2023, został rozstrzygnięty. Dofinansowanie, na zadania w zakresie renowacji i konserwacji zabytków oraz organizacji wydarzeń kulturalnych i artystycznych, w wys. 250 000 zł, otrzymało 13 wnioskodawców.


Konkurs polegał na wsparciu finansowym wartościowych przedsięwzięć, mających na celu ochronę dziedzictwa kulturowego na terenie Brodnicy, polegających na renowacji i konserwacji zabytków (190 000 zł) oraz organizacji festiwali, przeglądów, konkursów i wydarzeń oraz innych form służących rozwojowi działalności kulturalnej i artystycznej w Brodnicy (60 000 zł).


Wyniki otwartego konkursu ofert:

- Towarzystwo Rodziców Dzieci Specjalnej Troski - XXVI Festiwal Artystyczny Osób Niepełnosprawnych, pod hasłem: „Przeżyjmy to jeszcze raz" - 6.000,00 zł

- Stowarzyszenie SAGITTA - "Mieszek Dawnych Rzemiosł II" - 2.500,00 zł

- Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury i Sztuki „Bractwo" - Ogólnopolski Festiwal "Brodnicka Uczta Teatralna" 2023 - 10.000,00 zł

- Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury i Sztuki "Bractwo" - "Materia i dotyk - sztuka użytkowa" - 4.000,00 zł

- Caritas Diecezji Toruńskiej; Brodnickie Centrum Caritas im. Biskupa Jana Chrapka - "Pielęgnujemy słowiańskie tradycje" - 2.500,00 zł

- Stowarzyszenie ,,Na Wiejskiej" - XIII Nocne Brodnickie Manewry Patriotyczne - 6.000,00 zł

- Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP Hufiec Brodnica - XI Festiwal Piosenki Harcerskiej, Żeglarskiej i Turystycznej - 4.000,00 zł

- Towarzystwo Przyjaciół Muzeum - Koncert operowy - 10.000,00 zł

- Towarzystwo Przyjaciół Muzeum - Wystawa malarstwa polskiego - 7.000,00 zł

- Towarzystwo Miłośników Ziemi Michałowskiej - "Ździebełko ciepełka 2023" - 4.000,00 zł

- Fundacja Ale Szkoła! - "Artystyczne Lato w lesie" - 1.000,00 zł

- Brodnickie Stowarzyszenie Kultury - "Brodnica - nasza mała ojczyzna" - 3.000,00 zł

- Brodnickie Stowarzyszenie Kultury - „Dbamy o brodnickie zabytki - prace restauratorskie na ścianach oraz sklepieniu przęsła podwieżowego nawy północnej kościoła pw św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brodnicy oraz remont pokrycia dachowego oraz opierzeń konstrukcji sygnaturki na dachu kościoła klasztornego Zakonu Braci Mniejszych-Franciszkanów w Brodnicy" - 190.000,00 zł

- brak tytułu zadania - Brodnickie Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA - oferta odrzucona – zawiera błędy formalne i merytoryczne

- Warsztaty Bożonarodzeniowe - Brodnickie Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA - oferta odrzucona (zawiera błędy formalne i merytoryczne).Share This Post

Post Navigation

Leave a Reply

Post Tags

related Posts